Tilbud

Lerk - Larix

Foto av Olav Dahle Svanholm

Tilbud til skoleklasser og leirskoler

I botanisk forening finnes mange glødende interesserte formidlere som gjerne hjelper til som frivillige i skoleundervisningen som faglige veiledere i plantekjennskap. Lærere som ønsker å gi sine elever dette tilbudet, men som ikke føler at de selv har den kunnskapen som trengs, kan kontakte oss på post@nbf-tla.org. Vi har ikke noe fast undervisningsprogram, men vil vurdere hver henvendelse for å se hvilke muligheter som finnes. En lærer må alltid være med på turene eller i undervisningen i tillegg til vår representant.

 

Gleder oss til å høre fra deg!

Kontakt


E-post: post@nbf-tla.org

Tlf: 47284714 (leder)


© NBF-TLA, 2010-2020

Postadresse


Norsk Botanisk Forening - Trøndelagsavdelinga

c/o NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for naturhistorie,

7491 Trondheim