Om oss

Marisko - Cypripedium calceolus

Foto av Gunn Nyborg

Om oss

Vårt formål er:

  • Å være bindeledd mellom personer med botaniske interesser, både amatør- og fagbotanikere


  • Å verne om naturen, særlig plantelivet


  • Å fremme interessen for og kjennskap til botanikk ved ekskursjoner, foredrag, utgivelse av medlemsblad og eventuelle andre publikasjoner

Trøndelagsavdelinga (TLA) er «grunnorganisasjonen» for Norsk Botanisk Forening i Midt-Norge. TLA ble stiftet 28. april 1937 etter initiativ fra Ove Arbo Høeg, Ralph Tambs Lyche og Reidar Jørgensen. Dannelsen av lokalforeningen i Trøndelag fungerte som et bindeledd mellom personer med botaniske interesser, både amatør- og fagbotanikere.


I 1935, da Norsk Botanisk Forening ble stiftet, var aktiviteten samlet i og rundt Oslo. Det ble dermed nesten umulig for medlemmer i andre deler av landet å delta. Ove Arbo Høeg, konservator ved botanisk avdeling på DKNVS museet, hadde registrert fra medlemslistene at det fantes flere medlemmer i Trøndelag. Høeg var den eneste vitenskapelig ansatte botanikeren ved museet, men han visste at det fantes andre botaniske interesserte, og viktige samarbeidspartne, i nærområdet, som gartnere, lærere og andre interesserte.


Etter endringer av foreningens lover 17. Mars 1937 var det tilrettelagt for opprettelse av lokalforeninger. På Studentersamfundet i Trondheim møttes 25 botaniske interesserte den 28. april i 1937. Det ble en stor suksess, og hele 11 personer tegnet seg som nye medlemmer i den nye lokalforeningen den kvelden.


Styret (valgt på årsmøtet 2.3.2020)

Ekskursjonskomiteen (valgt på årsmøtet 2.3.2020)

Redaktør Orebladet (valgt på årsmøtet 2.3.2020)

Revisorer (valgt på årsmøtet 2.3.2020)

Valgkomité (valgt på årsmøtet 2.3.2020)