Midt-norsk lokalfloraprosjekt


Norsk Botanisk Forening – Trøndelagsavdelinga har i en årrekke gjort karplanteregistreringer i kommuner i Trøndelag (Melhus, Snillfjord, Hitra, Lierne, Malvik, Selbu).


Registreringene er lagt inn i Artsobservasjoner under prosjektet «Midt-norsk lokalfloraprosjekt».
I 2016 avsluttet vi de organiserte registreringene i Selbu etter å ha registrert 7018 funn av til sammen 666 karplantetaxa.


I 2017 begynte vi registreringer i Verdal kommune.

Her er registreringsrapporter utgitt av SABIMA, som har støttet prosjektet økonomisk: