Medlemsmøter

Botanisk aften

Vi arrangerer flere møter gjennom året med botaniske foredrag. Foredragene kan inneholde alt fra trær, villblomster, alger, moser, lav og sopp, til forskningsprosjeker eller plantebilder fra utenlandsturer. Vi prøver så godt vi kan å møte ulikt publikum ved å variere nivå og innhold, så om du har en idé gjerne kontakt oss! Møtene avsluttes med enkel servering til kostpris, plante-utlodning og sosialt samvær.


Møtene holdes på NTNU Vitenskapsmuseet, i auditoriet i Suhmhuset, Elvegata 6; inngang til museumsgårdsplassen enten fra hjørnet Elvegata/Kalvskinnsgata eller fra Gunnerus gate. Møtene starter klokken 19:00, og er åpent for alle."Vårens"

Botanisk aften

FEB 2020 18:00-20:30

Oppdal - et botanisk eldorado

på Oppdal kulturhus

TLA ønsker å nå ut til flere av sine medlemmer og legger derfor årets første møte til Oppdal kulturhus. Kulturhuset ligger 7 min gange unna Oppdal stasjon, og møtet er (relativt greit) tilpasset togavganger. Ellers går det ann å forsøke organisert samkjøring med bil f.eks. på våres facebook-side.


Dette blir en kveld fylt med flere foredrag, blomsterquiz og mange flotte bilder. Dovrefjell og Trollheimen har et særegent planteliv som har fascinert botanikere i over 200 år. Men hva er det som gjør Oppdalsfjella så spesielle? Kom å få et innblikk i kjente og ukjente blomsterskatter i bygda.

  • Arne Jakobsen forteller om de første botanikere på Dovrefjell, og tar oss med på plantejakt i Gjevillvasskamman
  • Harald Taagvold tar oss med på en botanisk vandring vest for Snøhetta
  • Rolv Hjelmstad snakker om noen av sine botaniske opplevelser i Oppdal
  • Astrid Dalslåen stiller som “svartkurlens beskytter”

 

Inngangspris blir mest sannsynlig på kr 130 for å dekke driftskostnader.

MAI 2020 18:00-20:00

Omvisning og rødliste-bevaring

Ringve botaniske hage

Våren er nå forhåpentligvis kommet, og vi benytter anledningen til å legge botanisk aften til Ringve botaniske hage. Vibekke Vange, hagens daglige leder, vil blant annet guide oss gjennom det nyomlagte systematiske anlegget. I tillegg vil hun fortelle om de norske botaniske hagens felles prosjekt for å ta vare på rødlista arter, som hun vil oppfordre botanisk forening til å bidra på.

MARS 2020 19:00-21:00

Årsmøte og Starrenes forunderlige verden

Suhmhuset

Botanisk aften starter med årsmøte som mest sannsynlig vil vare en liten time.


Etterpå skal Malene Østreng Nygård veilede oss gjennom floraens oftest urørte sider, nemlig starrene. Terskelen legges på begynnernivå, og vi vil får en gjennomgang av starrfamilien med hovedvekt på starrslekta. Malene er stipendiat på NTNU vitenskapsmuseet. Hun jobber med den komplekse gulstarrgruppa som en del av sitt doktorgradsarbeid og underviser i botanikk på NTNU.


Lokalet: Suhmhuset

30 MARS 2020 19:00-21:00

En botanisk reise på New Zealand

Suhmhuset

Våres trofaste fordragsholdere Marte Fandrem og Anders Lorentzen Kolstad befinner seg for øyeblikket på New Zealand. Solbrune og uthvilte skal de i slutten av mars dele sine opplevelser med oss. Vi forventer intet mindre enn spennende historier og mange flotte bilder av eksotisk flora!


Lokalet: Suhmhuset

Tidligere 

Botanisk aften

11 SEP 2019

Ja, har vi mange ordkideer i Norge da?

Steinar Skrede

Det er få som har mer kunnskap om Norges orkideer enn Steinar. I mange år har han reist landet (og resten av Europa) på kryss og tvers i jakten på orkideene.


I første del av foredraget vil Steinar ta oss med på en rundtur i landet blant våre orkideer, mens han etter en kaffepause gir oss et nærmere innblikk i den mangfoldige og problematiske marihandslekta – Dactylorhiza. Kanskje får vi til slutt et svar på spørsmålet i foredragstittelen.

2 DES 2019

Død, dyd og pryd

Trond Arnesen

Om giftige planter, nyttige planter og vakre planter. Om bruk og misbruk. Et poetisk sveip gjennom et utvalg planter fra Europa og deres kulturhistorie.


Finale i årets fotokonkurranse: Presentasjon av de fem finalebildene og avstemning blant kveldens frammøtte for å kåre vinneren.

7 OKT 2019

Internasjonal aften

Arne Jakobsen og Olav Dahle Svanholm

Arne Jakobsen: “Plantejakt i Kretas fjell- og ravinelandskap”
Kreta forbindes nok av de fleste med sol, varme og et yrende strandliv. Men for den planteinteresserte bør dette kombineres med turer både til fjells og ned i noen av de dype og trange kløftene som skjærer seg gjennom Kretas landskap. Her står mange av øyas mest sjeldne planter og noen av disse får vi stifte bekjentskap med i kveld.


Olav Dahle Svanholm: “Flora i Andesfjellene”

Noen glimt fra det rike plantelivet mellom

Ecuadors vulkaner og indianernes mais- og potetåkre. I disse fjellskråningene la Alexander von Humboldt grunnlaget for den floristiske plantegeografi for 220 år siden.

4 NOV 2019

Fremmedartslista og Artsobservasjoner

Olga Hilmo og Toril Loennechen fra Artsdatabanken

Planter med høy risiko i Trondheimsområdet. Artsdatabanken vurderer om fremmede arter utgjør en økologisk risiko for naturmangfoldet. I 2018 ble begrepet "svartelista" endret til "fremmedartslista". Har vi planter på denne lista i vårt nærområde?

Om bruk av Artsdatabanken


Hvordan legge inn egne funn i Artsobser- vasjoner og bruke den fantastiske databa- sen Artsdatabanken?

Kontakt


E-post: post@nbf-tla.org

Tlf: 47284714 (leder)


© NBF-TLA, 2010-2020

Postadresse


Norsk Botanisk Forening - Trøndelagsavdelinga

c/o NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for naturhistorie,

7491 Trondheim