Tidligere foredrag

Tuesildre - Saxifraga cespitosa 

Foto av Rolv Hjelmstad

Foredrag og artspresentasjoner

Her legger vi ut lenker til foredrag som har vært holdt på møter i Norsk Botanisk Forening - Trøndelagsavdelinga. Dette, selvfølgelig, forutsatt foredragsholderens samtykke. Vanligvis er det pdf-filer av foredragsholderens lysbildeserie, dvs. at muntlige kommentarer og evntuelle animasjoner ikke blir med.

Hovedforedrag

Gro Gulden: Alt du bør vite om sopp - i starten (10.09.2018)

Asbjørn Moen: Mires and peatlands of Europe (7.5.2018)

Kristine Bakke Westergaard: Har grønlandsstarr overlevd siste istid i Norge? (9.4.2018)

Eli Fremstad:Selje, vier og pil i natur og kultur (5.3.2018)

Asbjørn Moen, Kjell-Ivar Flatberg og Marte Fandrem: From Russia with love (5.2.2018)

Anders Lorentzen Kolstad: Kortvokst eventyr: flora på Svalbard (4.12.2017)

Arne Jakobsen: Kaukasusfloraen (6.11.2017)

Mia Vedel Sørensen: Botanikk på flaske (2.10.2017)

Maria-Adrienne Bossert: Spiselige planter (11.9.2017)

Dagmar Hagen og Tommy Prestø: Grønnlandsk flora og landskap - og litt om folk (8.5.2017)

Marte Fandrem og Asbjørn Moen: Vern og ødeleggelse av torvmarksskoger og andre tropiske regnskoger i Malaysia og Brunei (6.2.2017)

Trude Myhre: Den glemte skogen (5.12.2016)

Elena Albertsen: Innsikt i livet til en blomst; hva tiltrekkes pollinatorer av og er det universelt i rom og tid? (7.11.2016)

Steinar Gagnås: Blomstrende flyttesjau i Ringve botaniske hage (3.10.2016)

Malene Østreng Nygård: Jemtlandstarr og nebbstarr; en eller to arter? (12.9.2016)

Rolv Hjelmstad: Plukk din egen medisin! Noen spennende medisinplanter i midtnorsk natur (2.5.2016)

Jørn Erik Bjørndalen: En botanisk vandring vestenfor vest i Irland (4.4.2016)

Kristin Odden Nystuen: Forstyrrelser fra smågnagere påvirker rekruttering av frøplanter i fjellet (7.3.2016)

Honorata Kaja Gajda: Artsobservasjoner, floravokteri og truede planter i Trøndelag (1.2.2016)

Kjell Ivar Flatberg: Torvmosenes forunderlige verden (7.12.2015)

Mia Vedel Sørensen: Gjengroing i fjellet - hvordan påvirker det karbonbalansen i snøleie og hei? (2.11.2015)

Marie Uhlen Maurset: Fjellplanter - Hva skjer når beitetrykket endres? (14.09.2015)

Anders Lyngstad: På gyngende grunn. Myrundersøkelser i Sør-Norge de siste åra (4.5.2015)

Annika Hofgaard: Skoggrenseforandring - Hva skjer, hvorfor og hvilke blir konsekvensene (13.04.2015)

Harald Vik-Mo: Plantelivet langs Jærstrendene (2.2.2015)

Stephen Barstow: Around the World in 80 Plants (1.12.2014)

Else Marte Vold: Søter og marinøkler i og ved Sølendet, Røros – effekter av slått, beiting og gjengroing (3.11.2014)

Helene Løvstrand Svarva: Furuskogen som «gjenoppstod» i Jotunheimen (6.10.2014)

Honorata Kaja Gajda: Hva er floravokteri? (15.9.2014)

Arne Jakobsen: Fjellplantene på Dovrefjell og i Trollheimen. 250 års forskning og stadig nye oppdagelser (5.5.2014)

Kristin Vigander: Planteopplevelser fra Svalbard (7.4.2014). Kristin ønsker ikke å legge ut foredraget her, men du er velkommen til å se plantebildene på «Kristins flora - Norsk/Nordisk Nettflora» (http://www.kristvi.net/flora)

Staffan Åström: Jämtlands flora (3.3.2014)

Mika Bendiksby: Vitenskapelige samlinger - en gullgruve for vitenskapen! (27.1.2014)

Asbjørn Moen: Orkideer og andre arter i Sølendet naturreservat i Røros, endringer som følge av gjengroing og skjøtsel (2.12.2013)

Bente J. Graae: Temperaturvariationer i fjeldet og dets konsekvenser for plantelivet (4.11.2013)

Vi jobber med å samle inn foredrag fra de to siste årene.

Månedens art

Ingerid Angell-Petersen: Kvann Angelica archangelica (6.11.2017)

Sunniva Margrethe Due Aagaard: Linnea Linnaea borealis (8.5.2017)

Mika Bendiksby: Rafflesia (6.2.2017) - månedens slekt!

Inger Gjærevoll: Rododendron (7.11.2016) - månedens slekt!

Thyra Solem: overraskelses-sopp (12.9.2016)

Rolv Hjelmstad: Myk kråkefot Lycopodium clavatum (2.5.2016)

Øystein Hjorthol Opedal: fjellsmelle Silene aucaulis (4.4.2016)

Egil Ingvar Aune: Jåblom Parnassia palustris (1.2.2016)

Bjørn Sæther: Julerose Helleborus niger (7.12.2015)

Harald Hove Bergmann: Hvithodenål Chaenotheca gracilenta  (2.11.2015)

Arne Jakobsen: Tinderublom Draba cacuminum (14.9.2015)

Inger Gjærevoll: Tindved Hippophae rhamnoides (4.5.2015)

Einar Værnes: Lerkespore Corydalis intermedia (13.04.2015)

Solfrid Helene Lien Langmo: Ramslauk Allium ursinum (2.2.2015)

Leif Galten: Sprikesnøgras Phippsia concinna (3.11.2014)

Egil Ingvar Aune: Følblom Scorzoneroides autumnalis (6.10.2014)

Kjell Ivar Flatberg: Rusttorvmose Sphagnum fuscum (5.5.2014)

Magni Kyrkjeeide og Kristian Hassel:  Kysttorvmose Sphagnum austinii (7.4.2014)

Einar Værnes: Bekkekarse Cardamine amara (27.1.2014)

Harald Vik-Mo: Bekkeblom Caltha palustris(2.12.2013)

Dag-Inge Øien: Lappmarihand Dactylorhiza lapponica (4.11.2013