Medlemsmøter

Botanisk aften

Vi arrangerer flere møter gjennom året med botaniske foredrag. Foredragene kan inneholde alt fra trær, villblomster, alger, moser, lav og sopp, til forskningsprosjeker eller plantebilder fra utenlandsturer. Vi prøver så godt vi kan å møte ulikt publikum ved å variere nivå og innhold, så om du har en idé gjerne kontakt oss! Møtene avsluttes med enkel servering til kostpris, plante-utlodning og sosialt samvær.


Møtene starter klokken 19:00, og er åpent for alle.Vår 2021

Botanisk aften

1 Februar 2021 19:00-20:00

Botanikk og naturrestaurering fra Hjerkinn til New York


Digitalt via Zoom


Kveldens hovedforedrag er ved Dagmar Hagen fra NINA Trondheim


Dagmar Hagen, seniorforsker ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) i Trondheim, fortelle oss litt om restaurering av natur. 2021 er starten på FNs tiårs-satsing på naturrestaurering. Behovet for å reparere ødelagte økosystemer har aldri vært større, og tiårs-satsingens mål er å forhindre, bremse og reversere forringelsen og ødeleggelsen av natur på alle kontinenter. Dagmar er kanskje den mest kunnskapsrike om dette her i Norge, og vil denne kvelden gi oss litt grundigere innføring i temaet.


Denne gangen blir møtet heldigitalt, da vi dessverre ikke får til å møtes fysisk helt ennå.


For noen av oss er dette blitt den «vanlige» måten å møtes og trenger ingen innføring, men for de som føler dette fortsatt er litt rart, så er altså alt du trenger å gjøre å sette deg ned foran pcen og trykke på linken nedenfor noen minutter i forkant av møte-start. Det vil være anledning til å stille Dagmar spørsmål etter foredraget, enten ved å skrive spørsmål eller kommentarer i chat-funksjonen, eller ved å stille spørsmålene direkte (om du har en fungerende mikrofon på pcen).


Gå til facebookevent.

3 Mai 2021 19:00-21:00

Den dynamiske skoggrensa


Digitalt.


Kveldens hovedforedrag er ved Jørn Olav Løkken fra NaturRestaurering AS


Vegetasjonsendring i overgangen mellom skog og fjell- hvilke effekter har klimaendringer og utmarksbeite?


Vi hører ofte at skogen invaderer fjellet som følge av klimaendringer. Men gjør den det? Og hvordan er det med annen vegetasjon i overgangssonen? Kryper den også oppover?Gå til facebook-arrangement.

1 Mars 2021 19:00-21:00

Habitater i Trøndelag: Seminaturlig eng

+ årsmøte


Digitalt via Zoom (lenke i Facebook-arrangement)


Kveldens hovedforedrag er ved Elena Albertsen fra NIBIO Trondheim


Habitater i Trøndelag: Seminaturlig eng


Før foredraget blir det årsmøte.


Møtet blir heldigitalt, da vi dessverre ikke får til å møtes fysisk helt ennå.


For noen av oss er dette blitt den «vanlige» måten å møtes og trenger ingen innføring, men for de som føler dette fortsatt er litt rart, så er altså alt du trenger å gjøre å sette deg ned foran pcen og trykke på linken noen minutter i forkant av møte-start. Det vil være anledning til å stille Elena spørsmål etter foredraget, enten ved å skrive spørsmål eller kommentarer i chat-funksjonen, eller ved å stille spørsmålene direkte (om du har en fungerende mikrofon på pcen).


Gå til facebook-arrangement.

12 April 2021 19:00-21:00

Botanisk aften med flere spennende innslag


Digitalt via Zoom (lenke i Facebook-arrangement)


I kveld vil du kunne lære både litt om starrarter i fjellet med Arne Jacobsen, dragehodens historikk og genetikk med Malene Østreng Nygård og litt om floravokteri med Marte Fandrem.
Gå til facebookevent.

Tidligere 

Botanisk aften

5 Oktober 2020 19:00-21:00

En botanisk reise på New Zealand

Parkgården, Vår Frua gt. 4, Trondheim

7 September 2020 19:00-21:00

Habitater i Trøndelag: Kystlynghei


OBS! NYTT MØTELOKALE!

Parkgården, Vår Frue Gt. 4, Trondheim


Denne gang møtes vi i Trondheim befalsforening lokaler, Vår Frue gate 4, 2. etg. (like bak Vår Frue kirke, tvers overfor Gerhard Schønings skole).

- Habitater i Trøndelag: Kystlynghei.
Solfrid Helene Lien Langmo: Hva er ei kystlynghei? Natur, kultur og historie og et blikk fremover.

- Flere bidragsytere: Noen botaniske høydepunkter i 2020

Enkel kaffeservering. Vi følger rådende smittevernsregler.


Gå til facebookevent.

2 November 2020 19:00-21:00

Habitater i Trøndelag: Boreal regnskog


Parkgården, Vår Frue Gt. 4, Trondheim


Kveldens hovedforedrag er ved Solfrid Helene Lien Langmo.


Habitater i Trøndelag: Boreal regnskog

Denne svært sjeldne skogtypen har mange navn: norsk regnskog - nordlig regnskog - kystgranskog og boreal regnskog. Uansett hva vi kaller den, så er den en sjeldenhet blant verdens habitater, og Norge har et stort ansvar for å ta vare på den.


Etter foredraget blir det noen korte botaniske innslag av forskjellig art. Vi følger gjeldende bestemmelser og anbefalinger angående smittevern og har derfor bestemt at det denne gangen ikke blir kaffeservering i pausen. Det er viktig at vi gjennom kvelden overholder 1-metresregelen.


Gå til facebookevent.

Våres trofaste fordragsholdere Marte Fandrem og Anders Lorentzen Kolstad befinner seg for øyeblikket på New Zealand. Solbrune og uthvilte skal de i slutten av mars dele sine opplevelser med oss. Vi forventer intet mindre enn spennende historier og mange flotte bilder av eksotisk flora!


Lokalet: Suhmhuset

31 AUGUST 2020 19:00-21:00

Omvisning og rødliste-bevaring

Ringve botaniske hage

Med de nye smittevernsreglene er det tid for å samles til botanisk aften igjen. Og vi starter høstsemesteret med et møte på Ringve i Trondheim


I Ringve botanisk hage kan besøkende få se mange fine planter, men hvorfor driver NTNU et slikt sted?


Førstelektor Vibekke Vange viser oss rundt i hageanlegget og forteller om arbeidet med bevaring av rødlistede arter. Og om omleggingen av Plantesystemet.


Etter omvisningen serveres det kaffe (utendørs eller innendørs).


2 DES 2019

Død, dyd og pryd

Trond Arnesen

Om giftige planter, nyttige planter og vakre planter. Om bruk og misbruk. Et poetisk sveip gjennom et utvalg planter fra Europa og deres kulturhistorie.


Finale i årets fotokonkurranse: Presentasjon av de fem finalebildene og avstemning blant kveldens frammøtte for å kåre vinneren.

7 OKT 2019

Internasjonal aften

Arne Jakobsen og Olav Dahle Svanholm

Arne Jakobsen: “Plantejakt i Kretas fjell- og ravinelandskap”
Kreta forbindes nok av de fleste med sol, varme og et yrende strandliv. Men for den planteinteresserte bør dette kombineres med turer både til fjells og ned i noen av de dype og trange kløftene som skjærer seg gjennom Kretas landskap. Her står mange av øyas mest sjeldne planter og noen av disse får vi stifte bekjentskap med i kveld.


Olav Dahle Svanholm: “Flora i Andesfjellene”

Noen glimt fra det rike plantelivet mellom

Ecuadors vulkaner og indianernes mais- og potetåkre. I disse fjellskråningene la Alexander von Humboldt grunnlaget for den floristiske plantegeografi for 220 år siden.

FEB 2020 18:00-20:30

Oppdal - et botanisk eldorado

på Oppdal kulturhus

TLA ønsker å nå ut til flere av sine medlemmer og legger derfor årets første møte til Oppdal kulturhus. Kulturhuset ligger 7 min gange unna Oppdal stasjon, og møtet er (relativt greit) tilpasset togavganger. Ellers går det ann å forsøke organisert samkjøring med bil f.eks. på våres facebook-side.


Dette blir en kveld fylt med flere foredrag, blomsterquiz og mange flotte bilder. Dovrefjell og Trollheimen har et særegent planteliv som har fascinert botanikere i over 200 år. Men hva er det som gjør Oppdalsfjella så spesielle? Kom å få et innblikk i kjente og ukjente blomsterskatter i bygda.

  • Arne Jakobsen forteller om de første botanikere på Dovrefjell, og tar oss med på plantejakt i Gjevillvasskamman
  • Harald Taagvold tar oss med på en botanisk vandring vest for Snøhetta
  • Rolv Hjelmstad snakker om noen av sine botaniske opplevelser i Oppdal
  • Astrid Dalslåen stiller som “svartkurlens beskytter”

 

Inngangspris blir mest sannsynlig på kr 130 for å dekke driftskostnader.

4 NOV 2019

Fremmedartslista og Artsobservasjoner

Olga Hilmo og Toril Loennechen fra Artsdatabanken

Planter med høy risiko i Trondheimsområdet. Artsdatabanken vurderer om fremmede arter utgjør en økologisk risiko for naturmangfoldet. I 2018 ble begrepet "svartelista" endret til "fremmedartslista". Har vi planter på denne lista i vårt nærområde?

Om bruk av Artsdatabanken


Hvordan legge inn egne funn i Artsobser- vasjoner og bruke den fantastiske databa- sen Artsdatabanken?

MARS 2020 19:00-21:00

Årsmøte og Starrenes forunderlige verden

Suhmhuset

Botanisk aften starter med årsmøte som mest sannsynlig vil vare en liten time.


Etterpå skal Malene Østreng Nygård veilede oss gjennom floraens oftest urørte sider, nemlig starrene. Terskelen legges på begynnernivå, og vi vil får en gjennomgang av starrfamilien med hovedvekt på starrslekta. Malene er stipendiat på NTNU vitenskapsmuseet. Hun jobber med den komplekse gulstarrgruppa som en del av sitt doktorgradsarbeid og underviser i botanikk på NTNU.


Lokalet: Suhmhuset