Medlemskap

Blålyng - Phyllodoce caerulea

Foto av Per Jostein Hovde

Medlemskap

A-medlemmer

mottar både hovedforeningens tidsskrift, Blyttia, og det lokale medlemsbladet, Orebladet, og har fulle rettigheter i foreninga. Kontingent kr 442,– (av dette går kr 50 til NBF sentralt og kr 232 til Blyttia).


B-medlemmer

mottar kun Orebladet, men har ellers fulle rettigheter. Kontingent kr 210,– (av dette går kr 50 til NBF sentralt).


C-medlemmer

er allerede fullt medlem (A eller B) i en annen av grunnorganisasjonene i NBF. C-medlemmer mottar all medlemsinfo fra Trøndelagsavdelinga, inkludert Orebladet. Kontingent kr 160,– (alt går til Trøndelagsavdelinga).


S-medlemmer (=studentmedlemskap)

mottar Blyttia, og har fulle rettigheter. Medlemskapet er for studenter ved universiteter og høgskoler, og har en varighet på tre år. Etter den tid går medlemskapet over til et A-medlemskap. Kontingenten er redusert til kr 200,- (av dette går kr 50 til NBF sentralt), og ved innmelding mottar man en 10x håndlupe.


Abonnement på Orebladet kr 200,– .

ta kontakt med ett av styremedlemmene eller send oss et brev (vanlig eller som e-post). Oppgi navn, postadresse, tlf og e-post.


Ønsker du å bli medlem, fyll ut innmeldinsskjema nedenfor eller send oss brev eller e-post. Oppgi navn, postadresse, tlf og e-post, og hva slags medlemskap du ønsker.

Per 1.1.2018 hadde NBF-TLA 243 medlemmer som fordeler seg slik på medlemskategori:


A-medlemmer: 139

B-medlemmer:   42

C-medlemmer:   10

S-medlemmer:   52