Frøinnsamling

Ulmus glabra (VU - sårbar)

Bli med og ta vare på rødlistede arter i Trøndelag!I år oppfordrer vi medlemmene til å bidra med frøinnsamling til den nasjonale frøbanken for truede arter og dermed bidra til at Norge oppfyller sine internasjonale forpliktelser.Hvorfor samle frø

Frøene lagres og brukes som en sikkerhet om arten skulle bli veldig sjelden eller forsvinne fra en region, slik at den som siste mulighet skal kunne gjeninnføres. I tillegg brukes noen av frøene i spireforsøk og utsettelsesforsøk. På den måten tilegner vi oss kunnskap om spiredyktighet, spirekrav og etableringskrav hos de ulike artene – kunnskap som kan være lurt å sikre seg allerede før en art blir så sjelden at det er vanskelig å skaffe frø fra den.


Hvordan blir jeg med

Det er lett. Klikk deg inn på dette google-arket. Her finner du også en oversikt over de aktuelle artene. Vi ønsker helst at de som vil bli med å samle frø melder sin interesse gjennom dette google-arket, slik at vi får oversikt over hvilke arter som er «tatt». Husk å lese brukerveiledningen i den første fanen. I tillegg vil vi arrangere en felles tur i Kongsvollområdet for å finne og merke rødlistede arter i blomst. Deretter vil det blir avtalt hvem som skal ta turen mot høsten for å gjenfinne individene og samle frø fra dem. Dette er den vanlige protokollen for en del arter som er lettest å identifisere i blomsterstadiet. Denne turen vil bli annonsert på møtene og gjennom facebook og på nettsidene.


Reisekostnader

Det finnes midler til å dekke en del reiseutgifter ifb. med frøsamlingsarbeidet, og reiseregning sendes til Vibekke Vange på e-post vibekke.vange@ntnu.no i etterkant.


Fredet art?

NB. Har noen planer om å samle frø fra en fredet art eller innenfor et verneområde, så ta kontakt med Vibekke Vange god tid i forveien, slik at det kan søkes om tillatelse av rette myndigheter.


Spørsmål?

Send en epost til Vibekke på vibekke.vange@ntnu.no eller snakk med noen i ekskursjonskommiteen på møtene.