Arrangement

Arrangement

Her ligger informasjon om turer og arrangementer i regi av foreningen. For informasjon om møtene, se BOTANISK AFTEN. Informasjon om tidligere turer ligger lengre ned på denne siden.

19 September 2020 11:00-17:00

Kartleggingstur til Nordelva Naturreservat

Indre Fosen

Kartleggingstur for kartleggere i Trøndelag, arrangeres i samarbeid med Trondheim Sopp- og Nyttevekstforening.


Nordelva Naturreservat ligger i Indre Fosen. Området har en stor og rik forekomst av kystgranskog som skal kartlegges mer grundig og tverrfaglig med vekt på sopp, karplanter, mose og lav. Turen er best egnet for de som er erfarne i kartleggingsarbeid og har god artskunnskap i ett eller flere felt. Stedvis ulendt og krevende terreng.


Begrenset antall deltagere og samkjøring inn i området må til pga. svært begrensede parkeringsmuligheter i felt. Påmelding nødvendig for koordinering av grupper, parkering og skyss. Det er anledning for å parkere på Flakk, ta ferga gratis og samkjøring fra Rørvik. Oppmøte ved parkering på Krinsvatn.


Tillatelse til ferdsel og innsamling av nødvendige belegg av sopp er innhentet fra Fylkesmannen.

Påmelding gjøres via nytteveksforeningens nettsider.

Tidligere

Turer og arrangement

Foto av Bjarke Anderson

4 Juli 2020 12:00-16:00

Blomstertur til Vammervollan

Vammervollan, Oppdal

Dette blir en blomstertur med fokus på den vakre orkideen svartkurle. Oddbjørn Dalslåen viser oss rundt på stedet. I tillegg til å se på kulturmarkene er det rom for andre avstikkere i nærområdet, alt etter gruppens ønsker. Det er noe bratt i terrenget, så det er en fordel å være nogenlunde god til beins. Lengde på turen annslås til ca. 3-4 timer.
Grunnet corona ønsker vi påmelding, og deltagere kan sande navn og nummer til ekskursjon@nbf-tla.org. Vi setter et tak på 20 stykker. Eventuell samkjøring kan avtales i diskusjonsforumet til facebook-eventen. 

Følg eventen på facebook.

MAI 2020 18:00-20:00

Omvisning og rødliste-bevaring

Ringve botaniske hage

Våren er nå forhåpentligvis kommet, og vi benytter anledningen til å legge botanisk aften til Ringve botaniske hage. Vibekke Vange, hagens daglige leder, vil blant annet guide oss gjennom det nyomlagte systematiske anlegget. I tillegg vil hun fortelle om de norske botaniske hagens felles prosjekt for å ta vare på rødlista arter, som hun vil oppfordre botanisk forening til å bidra på.

Foto av Bjarke Anderson


JUNI

Miljøverndagen

Iladalen, Trondheim

Verdens miljøverndag ble etablert av FN i 1972, og har blitt markert årlig siden den gang. Botanisk forening stiller for anledningen med aktiviteter for de yngste sammen med andre lag og foreninger. Sted, tidspunkt og årets hovedtema blir annonsert senere.


30 MARS 2020 19:00-21:00

En botanisk reise på New Zealand

Suhmhuset, Trondheim

Våres trofaste fordragsholdere Marte Fandrem og Anders Lorentzen Kolstad befinner seg for øyeblikket på New Zealand. Solbrune og uthvilte skal de i slutten av mars dele sine opplevelser med oss. Vi forventer intet mindre enn spennende historier og mange flotte bilder av eksotisk flora!


Lokalet: Suhmhuset

Gratis, og åpent for alle!

Foto av Bjarke Anderson


MAI 

Kurs i floravokteri

Grong? Oppdal?

Vi er i planleggingsfasen av et kurs i floravokteri. Dette vil mest sannsynlig forekomme i mai/juni og finne sted i Trøndelag, utenfor Trondheim.


Mer informasjon kommer senere.

Foto av Bjarke Anderson


14 JUNI

Villblomstenes dag

Trøndelag og omegn

Blomstervandringer arrangeres over hele landet denne dagen. Alle turene varer et par timer, og går i et moderat tempo.


18-19 APRIL 2020 10:00-16:00

Kurs i botanisk illustrasjon

Trondhiem

To dags-kurs i botanisk illustrasjon med Hege Gjerde Sviggum. Gjennom veiledning og praktiske øvinger vil du bli kjent med teknikker for å tegne planter nøyaktig. Kurset har fokus på observasjon, grunnleggende teknikker med blyant og penn (stipling, skravering og variasjon av linje) for å skape form, bruk av ulike måleverktøy og kartlegging av skygge og høylys. Sviggum er førstelektor i kunst og håndverk ved Høyskolen på Vestlandet og har utdanning innen botanisk illustrasjon fra Royal Botanical Gardens i London.


Kurset begynner med en kort innføring i botanikk og plantemorfologi med Malene Østreng Nygård, som underviser i botanikk ved NTNU. 


Materiell og utstyr du må ta med:

‣ Blyant: 2H, HB og 2B
‣ Tegnepenn med filt-tupp 0,05 og 0,1 (eks. Pilot drawing pen)

‣ Tegnepapir og skissepapir

‣ Linjal (20-30 cm)

‣ Måleverktøy som en divider dersom du har

‣ Viskelær/knertegummi

‣ Skalpell om du har


15 plasser hver dag, første-til-mølla. kr 100, bindende påmelding til epost:

botanisk-illustrasjon@nbf-tla.org

Foto av Bjarke Anderson


3 JUNI

Botanisk vandring for nybegynnere

Trondheim, Dragvoll

Vi vil fokusere på helt vanlige arter og det vil være masse rom for spørsmål. Varighet omtrent to timer. Følg arrangementet på facebook og husk påmelding.

Villblomstenes dag går av stabelen søndag 14. juni 2020 og vi inviterer alle ut på tur i naturen for å bli kjent med de vakre villblomstene våre enten om du blir med på en organisert tur eller går tur på egenhånd.


På grunn av smittefare er det begrensning på antall deltakere, og det er derfor nødvendig med påmelding til turleder per telefon. Oppgi navn og adresse og eventuelt også e-postadresse.


Varighet: ca. 2 timer

Smitteverntiltak:
● Alle deltakere må registreres med navn og telefonnummer, helst i forkant med påmelding til oss på SMS eller e-post
● Hold avstand til andre deltagere
● Bli hjemme ved sykdomstegn
● Arrangementet kan avlyses hvis retningslinjer for smittevern endrer seg


Bli med på tur! 

Villblomstens dag 14. juni


Sjøåsen, Namsos

Oppmøte ved hotellet kl 11.

Turen vil besøke strandeng og andre nærliggende biotoper i området.

Turleder Jarle Holien, 901 41 081


Staupsmarka, Levanger

Oppmøte kl 13 ved Prix på Nesset

Turen går i nærliggende områder på Levangernesset.

Turleder Bjørg Rindal, 977 68 471


Eidsvatnet, Ørland

Oppmøte kl 12 ved Kongsvoll forsamlingshus, Eidsvatnet.

Turleder Ingrid Bjørklund, 468 13 394


Storvika, Stjørdal
Oppmøte kl 13 på parkeringsplassen ved Storvika, adkomst via industriområdet på Sutterø.
Variert flora i skog og kratt og artsrike strandberg.
Turleder: Harald Bergmann, 991 61 612


Vikalia naturreservat, Indre Fosen

Oppmøte kl 13 på parkeringsplassen ved gamle fylkesgrensa langs RV 715 mellom Rørvik og Vanvikan.

Vi går tur i nyopprettede Vikalia Naturreservat.

Turledere: Johan Rein og Solfrid Helene Lien Langmo, 915 27 072.

Ta med litt mat, godt humør og gode sko. Turen er litt bratt.


Lian, Trondheim

Oppmøte: Trikkestoppet på Lian kl 11.10.
Vi går en tur på engene på Lian. På denne turen vil vil se på planter som dukker opp underveis og hva som kjennetegner de. Det vil bli litt utdypning av de forskjellige plantefamiliene og historikk og planteundersøkelser på Lianjordene.

Turleder: Anders L. Kolstad og Marte Fandrem, 48206762.

Lade Trondheim

Oppmøte kl 13 ved Sponhuset, Ringvebukta.

Turen går langs Ladestien med avstikkere inn i skogen.

Turleder Einar Værnes, 932 52 961

 

FEB 2020 18:00-20:30

Oppdal - et botanisk eldorado

på Oppdal kulturhus

TLA ønsker å nå ut til flere av sine medlemmer og legger derfor årets første møte til Oppdal kulturhus. Kulturhuset ligger 7 min gange unna Oppdal stasjon, og møtet er (relativt greit) tilpasset togavganger. Ellers går det ann å forsøke organisert samkjøring med bil f.eks. på våres facebook-side.


Dette blir en kveld fylt med flere foredrag, blomsterquiz og mange flotte bilder. Dovrefjell og Trollheimen har et særegent planteliv som har fascinert botanikere i over 200 år. Men hva er det som gjør Oppdalsfjella så spesielle? Kom å få et innblikk i kjente og ukjente blomsterskatter i bygda.

  • Arne Jakobsen forteller om de første botanikere på Dovrefjell, og tar oss med på plantejakt i Gjevillvasskamman
  • Harald Taagvold tar oss med på en botanisk vandring vest for Snøhetta
  • Rolv Hjelmstad snakker om noen av sine botaniske opplevelser i Oppdal
  • Astrid Dalslåen stiller som “svartkurlens beskytter”

 

Inngangspris blir mest sannsynlig på kr 130 for å dekke driftskostnader.

11 SEP 2019

Ja, har vi mange ordkideer i Norge da?

Steinar Skrede

Arne Jakobsen: “Plantejakt i Kretas fjell- og ravinelandskap”
Kreta forbindes nok av de fleste med sol, varme og et yrende strandliv. Men for den planteinteresserte bør dette kombineres med turer både til fjells og ned i noen av de dype og trange kløftene som skjærer seg gjennom Kretas landskap. Her står mange av øyas mest sjeldne planter og noen av disse får vi stifte bekjentskap med i kveld.


Olav Dahle Svanholm: “Flora i Andesfjellene”

Noen glimt fra det rike plantelivet mellom

Ecuadors vulkaner og indianernes mais- og potetåkre. I disse fjellskråningene la Alexander von Humboldt grunnlaget for den floristiske plantegeografi for 220 år siden.

7 OKT 2019

Internasjonal aften

Arne Jakobsen og Olav Dahle Svanholm

Planter med høy risiko i Trondheimsområdet. Artsdatabanken vurderer om fremmede arter utgjør en økologisk risiko for naturmangfoldet. I 2018 ble begrepet "svartelista" endret til "fremmedartslista". Har vi planter på denne lista i vårt nærområde?

Om bruk av Artsdatabanken


Hvordan legge inn egne funn i Artsobser- vasjoner og bruke den fantastiske databa- sen Artsdatabanken?

4 NOV 2019

Fremmedartslista og Artsobservasjoner

Olga Hilmo og Toril Loennechen fra Artsdatabanken

2 DES 2019

Død, dyd og pryd

Trond Arnesen

Om giftige planter, nyttige planter og vakre planter. Om bruk og misbruk. Et poetisk sveip gjennom et utvalg planter fra Europa og deres kulturhistorie.


Finale i årets fotokonkurranse: Presentasjon av de fem finalebildene og avstemning blant kveldens frammøtte for å kåre vinneren.

23 OKT 2019

For vill? Saminar om planter på fremmedartslista

Trondheim, Klavskinnet

Ifjor gav Artsdatabanken ut en ny versjon av fremmedartslise, og om ikke lenge skal Klima- og miljødepartementet lansere en tiltaksplan mot invaderende fremmedarter. I den anledning inviterer NBF til seminar for å oppsummere status for fremmede planter i Norge, og belyse hvordan privat og offentlig sektor jobber med problematikken.


Flere er invitert til å holde foredrag, og hensikten med seminaret er å bidra til en god dialog og godt samarbeid mellom ulike samfunnsaktører for å best sikre det biologiske mangfoldet i Norge. 


Seminaret holdes i Trondheim, Akrinn på Kalvskinnet (tidligere NTH). Dagen er delt inn i 3 ulike tema med følgende foreløpig program, og Christian Steel (generalsekretær i Sabima) skal være konferansier.


1. Prioriteringer i kartlegging av og tiltak mot planter på fremmedartslista, før lunsj (kl. 09.00-11.00)

Arbeidet med tiltaksplan for fremmede arter - Klima- og miljødepartementet (Norge)
Kartlegging av fremmede arter i praksis - Naturvernforbundet ved Øystein Folden
Prioriteringer i kartleggingsarbeidet - Norsk Botanisk Forening

2. Fremmede treslag, etter lunsj (kl. 12.00-14.45)
Status for fremmede treslag i Norge i dag (politikk, natur og interesser) - WWF ved Sverre Lundemo
Utredninga om forbud mot fremmede arter, som ble offentliggjort i vår - Miljødirektoratet

3. Spredning av importerte planter (kl. 14.55-16.00)
Hvordan hagebransjen jobber med fremmede arter - Hageselskapet

Flere foredrag vil legges til lista i løpet av de neste ukene.Prisen er 50 kr for medlemmer av Norsk Botanisk Forening og 100 kr for ikke-medlemmer. Prisen inkluderer lunsj. Det er begrenset med plasser, og påmelding må skje før 10.oktober. Du kan melde deg på her.

Det er få som har mer kunnskap om Norges orkideer enn Steinar. I mange år har han reist landet (og resten av Europa) på kryss og tvers i jakten på orkideene.


I første del av foredraget vil Steinar ta oss med på en rundtur i landet blant våre orkideer, mens han etter en kaffepause gir oss et nærmere innblikk i den mangfoldige og problematiske marihandslekta – Dactylorhiza. Kanskje får vi til slutt et svar på spørsmålet i foredragstittelen.

22 AUG 2019

Botanikk for nybegynnere

Lian

Har du lyst til å lære litt mer om de vanligste plantene du finner i nærområdet?


Bli med på en tur i botanikertempo fra trikkeholdeplassen på Lian kl. 18:10. Botaniker Ingerid Angell-Petersen leder en uformell og avslappet tur i Lianområdet. Ta gjerne med ettermiddagskaffen! Ingerid vil ha på seg en gul refleksvest.


Det går trikk fra St. Olavs gate kl 17.45, og det er også mulighet for parkering.


Jurgen Wegter og Ingvild Haga vil vise oss slåtte- og beiteengene sine, og fortelle oss om arbeidet med restaurering av kulturlandskapet og om det biologiske mangfoldet.

Oppmøte på Fagerli Gård på Fosen kl. 12.00. Det går hurtigbåt til Vanvikan, og herfra er det ca 3 km å gå eller sykle. Dersom du kjører bil, kan du parkere i veikrysset 715/6384 (bussholdeplassen). Herfra tar det 3 min. å gå til gården og man kan velge enten den gamle vegen som går forbi en våteng under restaurering eller følger fylkesvei 6384.
Ta kontakt med ekskursjonskomiteen for koordinering av skyss (e-post: ekskursjon@nbf-tla.org).


På Fagerli gård restaureres både naturbeitemarken "Fagerli 2" og slåttemarken "Fagerli 1". Begge er å finne i naturbasen. Fagerli 2 har Id: BN00089032 og Fagerli 1har Id: BN00089029. Her finnes mange arter som er spesielt tilpasset åpne flater. Både planter, insekter, men også beitemarksopp. Mange av disse er rødlistet. Kartleggingsarbeid i fjor resulterte blant annet i 42 ulike villbiearter. Vi ser det som vår oppgave å gi disse artene gode vekstvilkår og skjøtter områdene etter beste evne i nær samarbeid med vår lille saueflokk av gammelnorsk spælsau. Vi forsøker i tillegg å øke det biologiske mangfoldet gjennom ulike tiltak og ser stadig nye arter for hvert år som går. Gjennom temadager, foredrag og ulike bok-og utstillingsprosjekt ønsker vi å formidle om de unike naturverdiene i Norge.


OBS, datoen har blitt endret fra 6 til 14 juli.

16 JUN 2019

Villblomstenes dag

Trøndelag og omegn

Blomstervandringer arrangeres over hele landet denne dagen. Alle turene varer et par timer, og går i et moderat tempo.


Ørland  Møt opp ved Bruholmen p-plass kl 12.00. Turleder: Ingrid Bjørklund 


Indre Fosen  Tur til Våttån, Leksvika. Oppmøte ved UnoX bensinstasjon i Leksvik kl 13.00. Turledere: Solfrid Helene Lien Langmo og Johan Rein


Levanger  Møt opp ved Børsåsen p-plass v/ vanntårnet kl 11.00. Turleder: Helen Helbæk 


Namdalseid  Tur til Hallaberget, Helbostad. Oppmøte på Korsen kl 11.00. Turledere: Jarle Holien og Håkon Holien


Ringve/Lade  Møt opp ved Ringve bot. hage, ved drivhusene kl 12.00 Turleder Einar Værnes. En ekstra tur ledes av Malene Østreng Nygård, og starter 15.00 fra samme sted.


Tingvoll  Frammøte ved Treekrem (gamlevegen) kl. 18:00. Turleder er Øystein Folden.


Kristiansund (i regi av Risken sopp- og nyttevekstforening)  Tur fra Vanndamman til Klubba kl. 12-15. Oppmøte ved Svanedammen kl. 12.00.


Aukra (i regi av Risken sopp- og nyttevekstforening)  Tur til Matberget/Bergetippen, evt opp til Lauvåsen. Oppmøte på parkeringsplassen (vestsida av) Julsundet skole kl. 11.00.


Se også

https://botaniskforening.no/aktiviteter

18 SEP 2018

Folkeforskning

NINA

10-11 AUG 2019

Florakartleggingsprosjektet

Verdal

Norsk Botanisk Forening – Trøndelagsavdelinga har i en årrekke gjort karplanteregistreringer i kommuner i Trøndelag (Melhus, Snillfjord, Malvik, Selbu). Registreringene er lagt inn i Artsobservasjoner under prosjektet «Midt-norsk lokalfloraprosjekt».
I 2016 avsluttet vi de organiserte registreringene i Selbu etter å ha registrert 7018 funn av tilsammen 666 karplantetaxa.


I 2017 valgte vi å starte registreringer i Verdal kommune. Verdal har interessant botanikk med en del kalkrik berggrunn. For å få oversikt over hvor det er gjort registreringer, har vi tatt utskrift fra Artskart over dekkfrøete karplanter.De mest kalkrike områdene er godt dekket av registreringer, mens store deler av indre strøk er lite dekket (se bilder lagt til eventen).

Planer for i år (2019): Vi har satt av helga 10. til 11. august. Lørdag går vi fra parkeringsplassen på Tråssåliåsan en runde opp mot toppen på Storhavren.
I starten er det et lite område med krystallinsk kalkstein, ellers er det grønnstein og amfibolitt, migmatittgneis. Turen er på ca. 8 km, avmarsj kl. 09:00. 

På ettermiddagen kjører vi ned til Østnes camping på Vuku, der vi overnatter i campinghytter. På søndag skal vi undersøke en helt annen biotop enn på lørdag. Der RV 7s krysser Inna ser det ut til å være ei sumpområde avsnørt fra elva og en del elvekant/ flommarkskog. I nærområdet er det også kalkberg med få registreringer i artskart. Vi registrerer først i elveområdet, så får vi se hvor mye tid det blir til kalkberget etterpå.


Blir det nok personer til å danne to eller flere grupper kan vi eventuelt dele områdene mellom oss. Vi regner med å avslutte registreringen omtrent kl. 16:00.


Vi setter ingen kvalifikasjonskrav for å være med på registreringstur, jo flere øyne desto bedre. Dette er en god anledning til å friske opp gammel artskunnskap og å lære mer. Vi vil sikre oss å ha folk med tilstrekkelig artskunnskap til å føre pålitelige krysslister. Funn vi ikke kan artsfeste sikkert i felt samler vi inn for nærmere undersøke. Eventuelle belegg leveres VM.


Vi trenger påmelding, det er antakeligvis tilsammen åtte sengeplasser i hyttene. Dersom det blir mange påmeldte kan det bli aktuelt å leie flere hytter. Alternativt kan det overnattes i telt på campingplassen.


Sengeplassene i hyttene fordeles etter påmeldingstidspunkt, så ikke vent for lenge. Nærmere opplysninger blir sendt de påmeldte i god tid før turen.

Påmelding kan sendes til ekskursjon@nbf-tla.org.  Påmeldingsfrist er 15. juli.

Vi vil forsøke å få til felles transport i privatbil fra Trondheim for de som ønsker det.

Åpen dag med omvisning i Sølendet natur-reservat på Brekken i Røros.


På Sølendet er det store og vakre rikmyrer dekket med ulike orkideer som brudespore, lapp- og engmarihand. Innad i reservatet drives det aktivt med skjøtsel for å hindre gjengroing av disse artsrike slåttemyrene.


Omvisning-en blir ledet av botanikere fra NTNU Vitenskapsmuseet, Asbjørn Moen, i tillegg til representanter fra Røros kommune og Statens naturopp-syn. Blant annet vil skjøtselsmetodene blir demonstrert.


Fremmøte kl 12:00 på parke-ringsplassen ved Sølendet naturreservat. Skiltet avkjørsel ved brua over Glåma, ca. 3 km nord for Brekken sentrum. Fra Trond-heim må man beregne minst to og en halv times kjøring.


Husk penger til bomveg!

6 JUN 2019

Botanikk for nybegynnere

Dragvoll/Estenstadmarka

Har du lyst til å lære litt mer om de vanligste plantene du finner i nærområdet?
Bli med på en tur i botanikertempo fra parkeringsplassen på Dragvoll.
Vi går langs åkerkantene og opp til skogen i Estenstadmarka, og prøver å artsbestemme det vi  finner av blomster og planter.
Møt opp på den store parkeringsplassen forran idrettsbygget kl. 18:00.
Turen er gratis, og tar et par timer.
Buss nr. 66 eller 5 fra Trondheim sentrum.
Turleder: Einar Værnes.

21-23 SEP 2018

Pøbelgrandugnad på Stokkøya


23 JUN 2019

Tur til Vårstigen

Oppdal

Simen Bretten tar oss med på vandring på Vårstigen i Drivdalen. Oppmøte på parkeringsplassen ved E6 i Vårstigens sørende (ca 2 km N for Kongsvold) kl. 11.00.


Vi følger Vårstigen opp til Tingsvaet, går videre i retning Drivstusætra for de som ønsker det, og returnerer til utgangspunktet. Strekningen opp til Tingsvaet, Vårstigens høgeste punkt, er ganske bratt mens turen videre er lettere. Det vil bli anledning til å snu etter eget ønske, og da etter nærmere avtale slik at ingen returnerer alene.


Simen Bretten er turleder, og i tillegg til å vise oss den rike floraen i området vil han fortelle om den gamle ferdselsveien og fjellstuehistoria i området. Etter å ha hatt ansvaret for den biologiske stasjonen på Kongsvoll i en årrekke er han godt kjent med både natur og kultur i området.


Det er sannsynlig at vi vil få se moskus i lia på andre sida av Drivdalen, kanskje også kongeørn. Ta med kikkert!


Frist for påmelding 16 juni! Send epost til 

ekskursjon@nbf-tla.org


JUN 2019

Miljøverndagen

Iladalen

Verdens miljøverndag ble etablert av FN i 1972, og har blitt markert årlig siden den gang. Botanisk forening stiller for anledningen med aktiviteter for de yngste sammen med andre lag og foreninger. Sted, tidspunkt og årets hovedtema blir annon-sert på hjemmesiden våres.

 

Les mere...

15 SEP 2018

Beitemarksopp på Lian

Thyra Solem og Marhe Gjestland

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) skal gjennomføre et pilotprosjekt for å teste muligheten for å bruke folkeforskning (‘citizen science’) i arbeidet med å kartlegge fremmede karplanter i norsk natur. Dagens området blir Byåsen/Munkvoll . Vi møtes kl. 17:00 ved Rognheim stasjon.


Les mere...

Vi inviterer til sitkagrandugnad på Stokkøya. Gjennom hele helgen frister fantastiske Stokkøya Sjøsenter med nydelig mat og gratis overnatting for 25 personer. Dette blir en sosial, lærerik og aktiv helg, der du ikke ikke trenger å tenke på stort annet enn å ha det gøy og fjerne så mange pøbler som mulig. Påmelding skjer etter førstemann-til-mølla-prinsippet, via skjemaet her.

Det blir felles transport fra Trondheim Sentralstasjon fredag 21. september klokka 15:50 (oppmøte 15:30), og hjemreise fra Stokkøya søndag klokka 14:00. Vi er framme i Trondheim ca. klokka 17:00 på søndag.


Les mere...

Det ble en interessant og trivelig tur i surt vær for de 5 deltagerne som hadde møtt opp, i tillegg til Thyra Solem og Marthe Gjestland som ledet turen.


Se funnliste her.

5 SEP 2018

Folkeforskning

NINA

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) skal gjennomføre et pilotprosjekt for å teste muligheten for å bruke folkeforskning (‘citizen science’) i arbeidet med å kartlegge fremmede karplanter i norsk natur. Dagens området blir Havna. Vi møtes kl. 17:00 ved SiT Portalen Treningssenter.


Les mer...

24 AUG 2018

Karplanteregistrering i Verdal

Lokalfloraprosjektet

Systematisk kartlegging i Skardfjellet og omegn helga 24.-26. Fokus på mindre kjente områder mot svenskegrensen, opp mot og like over tregrensen. 7 deltakere var med, og rapporten finner du her

 

2 SEP 2018

Høstdag ved Haukvatnet

Friluftslivets uke

I forbindelse med markeringen av Friluftslivets uke deltar Botanisk Forening med aktiviteter på Høstdagen ved Haukvatnet sammen med andre lag og foreninger, kl. 12:00-15:00. Arrangementet er rettet mot store og små, og er dessuten spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede.


Les mer...

23 AUG 2018

Botanikk for nybegynnere

Ingerid Angell-Petersen

Nok en gang arrangerer vi plantevandring for de som ønsker å lære mer om de aller vanligste plantene i naturen. Bli med botaniker Ingerid Angell-Petersen på på en uformell og avslappet tur i Lianområdet. Oppmøte på Lian stasjon kl. 18:10. Vi holder på ca 1 1/2 time, og ta gjerne med ettermiddagskaffen!


29 AUG 2018

Folkeforskning

NINA

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) skal gjennomføre et pilotprosjekt for å teste muligheten for å bruke folkeforskning (‘citizen science’) i arbeidet med å kartlegge fremmede karplanter i norsk natur. Dagens området blir NTNU Gløshaugen. Vi møtes kl. 17:00 i høyskoleparken ved Studentersamfundet.


Les mer...


7 JULI 2018

Kulturmarkene på Lian

Dag-Inge Øien

Bli med botaniker Dag-Inge Øien på vandring i kulturmarkene på Lian. Siden 2001 har Dag-Inge sammen med kolleger, bistått Trondheim kommune med forvaltning av gamle kulturmarker og bl.a. utarbeidet skjøtselsplan for Lian. Bruk denne anledningen til en tur på de artsrike Lianengene sammen med Dag-Inge, som kjenner plantelivet her spesielt godt! Oppmøte på Lian trikkestasjon kl 11:10. Vi holder på et par timer, og avslutter med kafferast (medbragt) for de som har lyst til det.