Orebladet

Fylkesblomst for Sør-Trøndelag: reinrose Dryas octopetala

og fylkesblomst for Nord-Trøndelag: marisko Cypripedium calceolus

NBF-TLA © 2010-17

Orebladet er medlemsbladet vårt. Det kommer med to nummer i året.

Redaktør: Trond Arnesen (fra og med 2016, årgang 19).

 

Årgang 1-6 (1998-2003) ble redigert av Arne Jakobsen. Svein Terje Båtvik var redaktør for årgang 7-12 (2004-2009) og Ingar Pareliussen redigerte årgang 13-18 (2010-2015).

Stoff til neste nummer av Orebladet

Vi trenger stoff til bladet. Alt botanisk stoff er av interesse. Ta kontakt med redaksjonen om du har noe.

Frist for stoff til neste nummer av Orebladet er 15. april 2017.

Sida er i arbeid!

Når vi har fått skanna inn alle heftene, vil du kunne lese dem ved å klikke på lenkene til venstre og deretter på et bilde som viser forsida av heftet. Foreløpig er bare et fåtall av heftene skanna og ingen er lagt ut for lesing. De to siste årgangene vil ikke bli tilgjengelige.