Medlemsmøter

Medlemsmøter

Vi arrangerer flere møter gjennom året med botaniske foredrag. Foredragene kan inneholde alt fra trær, villblomster, alger, moser, lav og sopp, til forskningsprosjeker eller plantebilder fra utenlandsturer. Vi prøver så godt vi kan å møte ulikt publikum ved å variere nivå og innhold, så om du har en idé gjerne kontakt oss! Møtene avsluttes med enkel servering til kostpris, plante-utlodning og sosialt samvær.


Møtene holdes på NTNU Vitenskapsmuseet, i auditoriet i Suhmhuset, Elvegata 6; inngang til museumsgårdsplassen enten fra hjørnet Elvegata/Kalvskinnsgata eller fra Gunnerus gate. Møtene starter klokken 19:00, og er åpent for alle.Høstens

Møteprogram

FEB 2019

Nederland - landet som forsvinner under havet

Marte Fandrem, Anders Lyngstad, og Dag-Inge Øien

Historisk har Nederland lang erfaring i å utnytte naturen til fordel for utvikling, og har i dag svært lite igjen av sin opprinnelige natur. Mye av Nederland ligger i tillegg i dag under havoverflaten, og et pumpesystem er helt kritisk for at det ikke skal bli oversvømmelse og innsiv av saltvann. Et sligt strengt regulert system gjør det ekstra utfordrende å gjenoppbygge og bevare naturlige økosystemer. Hvordan er tilstanden til naturen i landet mest kjent for ost, tulipaner og tresko?

MAI 2019

Hvordan kan gress overleve frost og vinter?

Camilla Lorange Lindberg

Har du noen gang lurt på hvordan gress kan overleve vinteren? Kanskje ikke? Uansett, gress-guruen Camilla Lorange Lindberg kommer til Trondheim til våren og skal fortelle oss om alt fra evolusjon og slektskap til frosttoleranse hos gress. Camilla er stipendiat ved NMBU i Ås, hvor hun blant annet driver med undervisning i botanikk. 

 

Anders Often har lang erfaring med botanikk og fremmede arter gjennom sitt virke som forsker ved Norsk institutt for naturforskning (Oslo). Han har et stort engasjement for planter, og er en dykrig botaniker som ofte leder NBF Østlandsavdelingens tirsdagsturer. I kveldens foredrag vil han snakke om hitch-hiker prosjektet og hvilke underlige arter som dukker opp når man dyrker frem frø som kommer som blindpassasjer med inporterte planter.

Kontakt


E-post: post@nbf-tla.org

Tlf: 97130336 (leder)


Postadresse


Norsk Botanisk Forening - Trøndelagsavdelinga

c/o NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for naturhistorie,

7491 Trondheim

© NBF-TLA, 2010-2018