Medlemsmøter

Medlemsmøter

Vi arrangerer flere møter gjennom året med botaniske foredrag. Foredragene kan inneholde alt fra trær, villblomster, alger, moser, lav og sopp, til forskningsprosjeker eller plantebilder fra utenlandsturer. Vi prøver så godt vi kan å møte ulikt publikum ved å variere nivå og innhold, så om du har en idé gjerne kontakt oss! Møtene avsluttes med enkel servering til kostpris, plante-utlodning og sosialt samvær.

 

Møtene holdes på NTNU Vitenskapsmuseet, i auditoriet i Suhmhuset, Elvegata 6; inngang til museumsgårdsplassen enten fra hjørnet Elvegata/Kalvskinnsgata eller fra Gunnerus gate. Møtene starter klokken 19:00, og er åpent for alle.

 

 

Høstens

Møteprogram

Gro Gulden er mykolog, faktisk en av de største soppekspertene vi har i Norge. Hun har gitt ut flere bøker om sopp både for voksne og barn, i tillegg til å lære opp soppkontrollører i mange år. Vi er svært spente på å bli drillet i, ja, alt det man burde vite om sopp. Listen legges litt lavt, så man trenger ikke være et soppgeni for å nyte foredraget.

 

3 DES 2018

Kortforedrag

Leif Galten & Gunnar Bekken

Vi har gleden av å presentere to foredragsholdere denne kvelden. Starrentusiast Leif Galten skal holde et foredrag om «Jemtlandsstarr i Estenstadmarka». I 2017-2018 foretok Leif grundige innsamlinger i Estenstadmarka av rene arter og merkelige hybriden i gulstarr-gruppa. Han kommer for å presentere sine funn. Gunnar Bekken skal holde foredraget «Fra 5000 meter i Himalaya til 100 meter på Støren». Dette blir en presentasjon av den imponerende fjellhagen Gunnar har utviklet på Støren. Her er arter fra fjellområdene i blant annet Alpene, Tien Shan og Himalaya.

 

Etter foredragene blir det fotokonkurransefinale.

 

Kontakt

 

E-post: post@nbf-tla.org

Tlf: 97130336 (leder)

 

Postadresse

 

Norsk Botanisk Forening - Trøndelagsavdelinga

c/o NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for naturhistorie,

7491 Trondheim

© NBF-TLA, 2010-2018