Medlemskap

Fylkesblomst for Sør-Trøndelag: reinrose Dryas octopetala

og fylkesblomst for Nord-Trøndelag: marisko Cypripedium calceolus

NBF-TLA © 2010-17

A-medlemmer

mottar både Blyttia (tidsskriftet til hovedforeninga) og Orebladet (det lokale medlemsbladet), og har fulle rettigheter i foreninga.

A-medlemskap koster kr 442,– (av dette går kr 50 til NBF sentralt og kr 232 til Blyttia).

B-medlemmer

mottar kun Trøndelagsavdelingas medlemsblad Orebladet, men har ellers fulle rettigheter. Kontingent kr 210,– (av dette går kr 50 til NBF sentralt).

C-medlemmer

er medlemmer som er fullt medlem (A eller B) i en annen av grunnorganisasjonene i NBF. C-medlemmer mottar all medlemsinfo fra Trøndelagsavdelinga, inkludert Orebladet. Kontingent kr 160,– (alt går til Trøndelagsavdelinga).

S-medlemmer (=studentmedlemskap)

betaler nedsatt kontingent, mottar hovedforeningas tidsskrift og har fulle rettigheter. Medlemskapet er for studenter ved universitetene og høgskolene og har en varighet på tre år. Etter den tid går medlemskapet over til et A-medlemskap.

Kontingenten er kr 200,- (av dette går kr 50 til NBF sentralt)

Abonnement på Orebladet koster kr 200,– .

Dersom du er interessert i medlemskap eller abonnement på Orebladet, så ta kontakt med ett av styremedlemmene eller send oss et brev (vanlig eller som e-post). Oppgi navn, postadresse (og gjerne også e-postadresse) og hva slags medlemskap/abonnement du ønsker. Om du ønsker å bli medlem kan du også bruke innmeldingsskjemaet på

http://botaniskforening.no/forms/medlem_skjema.html

Per 1.1.2017 hadde NBF-TLA 

237 medlemmer som fordelte seg slik:

Møre og Romsdal:      7

Sør-Trøndelag:       177

Nord-Trøndelag:       32

Øvrige Norge:          19

Sverige:                    1

Tyskland:                  1

----------------------------

Totalt:                    237

Fordelt på medlemskategori:

A-medlemmer: 133

B-medlemmer:   43

C-medlemmer:   10

S-medlemmer:   51