Medlemskap

Medlemskap

A-medlemmer

mottar både hovedforeningens tidsskrift, Blyttia, og det lokale medlemsbladet, Orebladet, og har fulle rettigheter i foreninga. Kontingent kr 442,– (av dette går kr 50 til NBF sentralt og kr 232 til Blyttia).

 

B-medlemmer

mottar kun Orebladet, men har ellers fulle rettigheter. Kontingent kr 210,– (av dette går kr 50 til NBF sentralt).

 

C-medlemmer

er allerede fullt medlem (A eller B) i en annen av grunnorganisasjonene i NBF. C-medlemmer mottar all medlemsinfo fra Trøndelagsavdelinga, inkludert Orebladet. Kontingent kr 160,– (alt går til Trøndelagsavdelinga).

 

S-medlemmer (=studentmedlemskap)

mottar Blyttia, og har fulle rettigheter. Medlemskapet er for studenter ved universiteter og høgskoler, og har en varighet på tre år. Etter den tid går medlemskapet over til et A-medlemskap. Kontingenten er redusert til kr 200,- (av dette går kr 50 til NBF sentralt), og ved innmelding mottar man en 10x håndlupe.

 

Abonnement på Orebladet kr 200,– .

ta kontakt med ett av styremedlemmene eller send oss et brev (vanlig eller som e-post). Oppgi navn, postadresse, tlf og e-post.

 

Ønsker du å bli medlem, fyll ut innmeldinsskjema nedenfor eller send oss brev eller e-post. Oppgi navn, postadresse, tlf og e-post, og hva slags medlemskap du ønsker.

Per 1.1.2018 hadde NBF-TLA 243 medlemmer som fordeler seg slik på medlemskategori:

 

A-medlemmer: 139

B-medlemmer: 42

C-medlemmer: 10

S-medlemmer: 52

Kontakt

 

E-post: post@nbf-tla.org

Tlf: 97130336 (leder)

 

Postadresse

 

Norsk Botanisk Forening - Trøndelagsavdelinga

c/o NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for naturhistorie,

7491 Trondheim

© NBF-TLA, 2010-2018