Møteprogram

Fylkesblomst for Sør-Trøndelag: reinrose Dryas octopetala

og fylkesblomst for Nord-Trøndelag: marisko Cypripedium calceolus

NBF-TLA © 2010-17

Møteprogram våren 2018

 

5 februar - Asbjørn Moen, Kjell-Ivar Flatberg og Marte Fandrem:

"From Russia with love"

Asbjørn, Kjell-Ivar og Marte vil fortelle om flora og spennende torvmose-funn fra tur med IMCG (International Mire Con-servation Group) til tundraen i nord og inn i Uralfjellene for å se på myrer i lan-det med mest myr i hele verden (og enor-me nærmest utilgjengelige områder).

 

5. mars – Eli Fremstad:

«Selje, vier og pil i natur og kultur»

Eli Fremstad, tidligere karplantekonserva-tor ved NTNU Vitenskapsmuseet, holder foredrag i forbindelse med sin utgivelse av bok om vier (Salix).

- Etter foredraget fortsetter vi med årsmøte.

 

9. april – Kristine Bakke Westergaard:

«Har grønlandsstarr overlevd siste istid i Norge?»

Kristine Bakke Westergaard jobber som forsker i botanikk på NINA i Trondheim. Hun er spesielt interessert i arktisk-alpin plantegeografi og evolusjon, og særlig hvordan planter kan ha overlevd siste istid i Skandinavia. I dette foredraget vil hun fortelle om et pågående prosjekt på grøn-landsstarr, som er en nøkkelart i denne diskusjonen.

 

7. mai – Asbjørn Moen:

«Mires and peatlands of Europe»

Asbjørn vil presentere det massive bok-verket som dokumenterer status og vern for europeiske myr og torvmark., Boka ble nylig publisert etter over 20 års arbeid.

 

 

 

 

Høstprogram 2017

Norsk Botanisk Forening - Trøndelagsavdelinga

 

Møta blir haldne på NTNU Vitskapsmuseet, i auditoriet i Suhmhuset, Elvegata 6; inngang til museumsgardsplassen anten frå hjørnet Elvegata/Kalvskinns­gata eller frå Gunnerus' gate). Møtestart er klokka 19.00.

Vi avslutter møta med ei enkel servering til kostpris, plante-utlodning og sosialt samvær.

11. september –

Maria-Adrienne Bossert:

”Spiselige planter”.

Maria er opprinnelig fra Ungarn, men driver til vanlig Heggli Urtehage i Stadsbygd (http://www.heggliurtehage.no/om-oss/). Ved en forretningsreise til Norge sommeren 1990 ble Heggli kjøpt som feriested. Etter år med mye arbeid og reiser var det tid for noen forandringer i livet. Det ble flytting til Stadsbygd. Her driver hun i dag overnattingssted i tillegg til produksjon av blant annet

gelé av ville og økologisk dyrkede urter, blomster, frukt, bær og grønnsaker, saft og essens av økologisk dyrkede eller ville vekster, sennep, urtesalt/urtesukker og honning. I tillegg er det utsalg av blant annet økologisk krydder og mel.

 

2. oktober –

Mia Vedel Sørensen:

”Botanikk på flaske”.

Mia har tidligere holdt foredrag om sitt

PhD prosjekt ved NTNU hvor hun

studert karbonbalanse i ulike

plantesamfunn i Dovrefjell.

Denne gang skal vi inn på et tema

som står nært hennes danske aner,

nemlig snaps og likører fra nordisk flora.

Hun vil komme med eksempler på

vanlige planter brukt til produksjon,

og kanskje får vi noen frække

oppskrifter?

 

 

 

 

 

 

 

 

6. november –

Arne Jakobsen:

“Kaukasusfloraen”

Kaukasusfjellene er kjent for sin ville

og vakre natur. Området har stor

variasjon i naturtyper, og det er blitt

utpekt som en økologisk hotspot.

Etter en tur til den russiske delen av

Kaukasus vil Arne Jakobsen fortelle

om sin reise og floraen i området.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. desember –

Anders Lorentzen Kolstad:

”Kortvokst eventyr:

flora på Svalbard”

Anders er PhD stipendiat ved

Vitenskapsmuseet og jobber vanligvis

med beitepress på borealskog.

Denne gangen har han studert det

arktiske økosystemet på Svalbard,

og han kommer for å vise oss bilder

og fortelle om sine inntrykk og

opplevelser.

 

Fotokonkurransefinale.