Møteprogram

 

Møteprogram for våren 2017

 

6. februar. Marte Fandrem og Asbjørn Moen:

Vern og ødeleggelse av torvmarksskoger og andre tropiske regnskoger i Malaysia og Brunei.

 

Glimt fra en internasjonal myrekskursjon i 2016 der vi fikk oppleve fine tropiske regnskoger og der vi fikk innblikk i det motsatte. Ødeleggelsen av tropisk regnskog er en katastrofe for biologisk mangfold og den gir enorme utslipp av klimagasser.

 

Månedens art (slekt): Rafflesia presentert av Mika Bendiksby.

Rafflesia arnoldii - Foto: ma_suska

 

6. mars. Årsmøte kl. 19:00

Etter årsmøtet, ca. kl. 19:30 åpent foredrag:

Leif Galten: "Glimt fra en amatørbotanikers dagbok"

Leif er pensjonert lektor og mangeårig medlem av NBF. I 2008 gav han ut boka "Karplantefloraen i Engerdal". I kveldens lysbildekåseri vil han gi oss glimt fra hans 40 år som "freelancer".

 

 

 

 

3. april. Jubileumsmøte - NBF-TLA 80 år

I april 1937 tok Ove Arbo Høeg initiativet til å starte en lokal avdeling av Norsk Botanisk Forening.

Vi er med andre ord 80 år!

 

Vi ønsker å markere dette med et møte der vi skal ha et tilbakeblikk på vår virksomhet, se noen gamle og nye ekskursjonsbilder, høre et foredrag som vil bli etterfulgt av litt jubileumsbespisning.

 

Prof. Per Bruheim, fra Institutt for bioteknologi og matvitenskap skal holde et «matnyttig» foredrag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ønsker våre medlemmer og spesielt inviterte hjertelig velkommen til en hyggelig mimrekveld den 3. april 2017, kl. 1900 i Schøninghuset (kontorbygget i Erling Skakkes gate 47 A) i Stormrommet 2. etasje.

 

Hilsen fra Styret v/ Inger Gjærevoll

 

8. mai. Dagmar Hagen og Tommy Prestø: Grønlandsk flora og landskap – og litt om folk

 

Grønland er verdens største øy og har mange spennende historier. Vi vil vise noe av variasjonen i planteliv, vegetasjon og landskap på ulike deler av øya. Vi vil også vise noen eksempler på hvordan folk har levd av og med naturen fra vikingenes tid og fram til i dag.

 

Månedens art: Linnea (Linnaea borealis) som også er "årets plante"

(valgt av NBFs hovedstyre)

 

På Hvalsø står framleis ruinane etter folka som levde her for 1000 år sida, Foto Dagmar Hagen

Møta blir haldne på NTNU Vitskapsmuseet, i auditoriet i Suhmhuset, Elvegata 6; inngang til museumsgardsplassen anten frå hjørnet Elvegata/Kalvskinns­gata eller frå Gunnerus' gate). Møtestart er klokka 19.00.

Vi avsluttar møta med ei enkel servering til kostpris, plante-utlodning og sosialt samvær.

Fylkesblomst for Sør-Trøndelag: reinrose Dryas octopetala

og fylkesblomst for Nord-Trøndelag: marisko Cypripedium calceolus

NBF-TLA © 2010-17