Lokalflora Selbu

 

Lokalfloraprosjekt Midt-Norge

Prosjektet har hatt kartleggingsekskursjoner i Selbu kommune i 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016. Ansvarlige for prosjektet er styremedlem Solfrid Langmo (tlf. 915 27 072) og Einar Værnes fra ekskursjonskomiteen (tlf. 932 52 961).

 

Artslistene legges inn i Artsobservasjoner:

https://artsobservasjoner.no/ViewSighting/SearchStoredQuery/184119

Hittil undersøkte områder:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Fylkesblomst for Sør-Trøndelag: reinrose Dryas octopetala

og fylkesblomst for Nord-Trøndelag: marisko Cypripedium calceolus

NBF-TLA © 2010-17