Lokalflora Malvik

Fylkesblomst for Sør-Trøndelag: reinrose Dryas octopetala

og fylkesblomst for Nord-Trøndelag: marisko Cypripedium calceolus

NBF-TLA © 2010-17

Lokalfloraprosjekt Midt-Norge, kartlegging i Malvik kommune

Trøndelagsavdelinga avsluttet sine datainnsamlinger i felt i Malvik kommune i 2009.

Videre karplanteregistreringer kan legges inn i Artsobservasjoner og er veldig velkomne. Arbeidet med dataene er tenkt videreført tii utgivelsen av en "trykksak" (artikkel/rapport/bok/pdf-fil på nett?) om "Malviks flora" som kan være interessant for både botanikere, planteinteresserte generelt og forvaltningsinstitusjoner.

Så langt har ikke arbeidet kommet i gang, men det er fremdeles planer om å få startet ei arbeidesgruppe som kan arbeide videre med saka. Hvis du har tid og lyst til å delta i dette arbeidet, send en e-post til:

post@nbf-tla.org . Alle er velkomne uansett om de har deltatt i karleggingsekskursjonene eller ikke.