Lokalfloraprosjekt Midt-Norge

 

Lokalfloraprosjekt Midt-Norge

Prosjektet har hatt kartleggingsekskursjoner i Selbu kommune i 2012 til 2015. Ansvarlige for prosjektet er styremedlem

Solfrid Langmo (tlf. 915 27 072) og Einar Værnes fra ekskursjonskomiteen (tlf. 932 52 961).

 

I 2016 fortsetter vi i Selbu, og inviterer til botanisk kartlegging 27. og 28. august.

 

Lørdag 27. går turen til Nekkåa ved Flora, der vi vil undersøke ei bekkekløft med omliggende områder. Området kan være ganske ulendt.

Søndag 28. går turen til Måltoppen (vel 800m høy), nordøst for Flora.

Oppmøte begge dager kl. 10:00 ved steinbruddet ved

Flora kapell : http://www.norgeskart.no/#16/313924/7003140

 

Ekskursjonene er åpne for alle planteinteresserte.

Du trenger ikke være «ekspert» for å delta, slike turer er en god anledning til å få repetert arter og å lære nye. Turene vil gå i rolig tempo – «botanikerfart», en må kle seg for tur og ha med mat og drikke.

 

Vi deler oss i grupper med 2–5 deltakere som får ansvar for registrering av karplantefloraen i hver sin rute på en kvadratkilometer.

 

Det vil bli minst en botaniker med kartleggingserfaring i hver gruppe.

 

Ved lunsjtider møtes gruppene for sosialt samvær, diskusjon av funn og planlegging av neste økt.

 

For å få oversikt over antall deltakere vil vi ha påmelding.

Meld deg på til turene ved å sende e-post til

ekskursjon@nbf-tla.org innen 1. august.

Gi gjerne også beskjed om du kjører bil og kan ta med passasjer, eller om du trenger skyss (bensinspleis).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fylkesblomst for Sør-Trøndelag: reinrose Dryas octopetala

og fylkesblomst for Nord-Trøndelag: marisko Cypripedium calceolus

NBF-TLA © 2010-17