Ekskursjoner

Fylkesblomst for Sør-Trøndelag: reinrose Dryas octopetala

og fylkesblomst for Nord-Trøndelag: marisko Cypripedium calceolus

NBF-TLA © 2010-17

 

Ekskursjonsprogrammet for 2018

Ekskursjonskomiteen arbeider med programmet og flere ekskursjoner kommer etter hvert, så følg med for oppdaterte versjoner.

Oversikt

 

5 april: Trær i vinterdrakt (Ladestien)

 

5-6 mai: Kurs i registrering av arter (Ringve)

 

12-13 mai: Ramsløktur til Todalen

 

24 mai: Grønntur (Ringve) - TSNF

 

27 mai: Facination of plants day (Ringve botaniske hage)

 

30 mai: Botanikk for nybegynnere (Dragvoll)

 

31 mai: Grønntur (Charlottenlund) - TSNF

 

3 juni: Vårsopptur til Stavsengan (Melhus)

 

7 juni: Grønntur (Vikhammer) - TSNF

 

17 juni: Villblomstenes dag

 

2 juli: Botanisk vandring på Sølende

 

7 juli: Kulturmarkene på Lian (Lian)

 

23 august: Botanikk for nybegynnere (Lian)

 

24-26 august: Lokalfloraprosjektet (Verdal)

 

August / September: Torvmosetur til Samsjøen

 

 

Alle turene er åpent for alle og gratis (unnatt transport og overnatting der dette hjelder)

 

Finn flere turer og kurs hos vår sammarbeidparter Trondheim sopp- og nyttevekstforening

 

Se også våre facebooksider

 

 

Trær i vinterdrakt

5 april, Ladestien

Egil Ingvar Aune øser av sin kunnskap når det gjelder å kjenne igjen trær og busker om vinteren. Vi skal se på knopper, kroneform og andre kjennetegn. En flott mulighet til å tjuvstarte litt på botanikksesongen!

 

Åpent for alle og krever ingen forkunnskaper :)

 

Egil er amanuensis emeritus ved NTNU Vitenskapsmuseet og er en veldig erfaren botaniker, med lang fartstid i foreningen.

 

Oppmøte er på parkeringa ved Korsvika barnehage. Se etter noen med gul refleksvest.

 

Oppdatering: Egil er desverre forhindret fra å komme, så turen vil bli ledet av Anders Kolstad.

 

 

Kurs i registrering av arter

5-6 mai. Ringve.

Botanisk forening -Trøndelagsavdelingen i samarbeid med Sabima og Trondheim Sopp- og Nyttevekstforening arrangerer kurs i registrering av arter gjennom Artsobservasjoner (Artsobs, www.artsobservasnoner.no),

 

Kurset er et lavterskeltilbud til de som ennå ikke har kommet i gang med å legge inn data i Artsobs, men skal også passe for de som trenger repetisjon og litt mer kunnskap om mulighetene.

Formålet med kurset er å få flere til å legge inn data og informasjon i Artsobs, og til å bruke den informasjonen som ligger i Artskart (artskart.artsdatabanken.no).

 

Mer informajon og påmeldingsskjema finner du her:

https://www.deltager.no/kurs_i_kartlegging_og_registrering_av_arter_5__6_mai_2018_05052018

 

 

Ramsløktur til Todalen

12.-13. mai, Todalen, Surnadal

Trondheim sopp- og nyttevekstforening arrangerer i samarbeid med Norsk botanisk forening Trøndelagsavdelingen en nytteveksttur til Todalen helgen 12. - 13. mai.

 

I Todalen er det en stor forekomst av ramsløk (den nærmeste høstbare forekomsten til Trondheim), og turen på lørdag vil ha fokus på identifisering og innhøsting av ramsløk. På søndag fortsetter nyttevekstturen i Svinviks arboret hvor vi ser på andre spiselige nyttevekster og især gjør oss kjent med strutseving og lærer å identifisere og plukke denne. De som ønsker det, kan overnatte i turisthytta på Kårvatn. Det er begrenset antall sengeplasser, så her gjelder førstemann til mølla for å sikre seg plass. Det er også mulig å delta lørdag og/eller søndag og kjøre tur/retur samme dag.

 

Turen er gratis, men hver enkelt deltager må påregne å dekke kostnader med kameratkjøring samt ev. overnatting og felles måltid på Kårvatn. For nærmere informasjon, se hjemmesiden til sopp- og nyttevekstsforeninga: http://www.tsnf.no/turer/ramsloktur-til-todalen/

OBS: Påmelding: https://www.deltager.no/ramsloktur_til_todalen_12052018

Påmeldingsfrist 2. mai.

 

 

Facination of plants day

27. mai, Ringve botaniske hage

Botanisk Forening ønsker å bidra med markeringen av den internasjonale dagen for fascinasjon for planter. Målet er å gjøre folk oppmerksomme på plantenes viktige rolle i verden, og øke interessen for bevaring. Selve dagen blir offisielt markert 18. mai i oddetallsår, men vi ønsker å bidra med en uoffisiell feiring i år og plasserer den like gjerne på en annen dato (mange av oss klarer vel neppe enda en feiring etter nasjonaldagen!).

 

I Ringve botaniske haget blir det i anledningen arrangert natursti (rettet mot familier, på både norsk og engelsk) og fotokonkurranse kl 12:00-15:00.

 

 

Botanikk for nybegynnere (Dragvoll)

30 mai, Dragvoll

Vi gjentar suksessen fra tidligere år og arrangerer plantevandring for nybegynnere!

 

Bli med botanikker Anders Kolstad på en uformell og avslappet tur i nærområdet rundt Dragvoll, Trondheim. Vi ser på og snakker om de aller vanligste plantene som vi kommer over. Kom riktig igang med blomstersesongen ved å friske opp veikantartene, tresortene og generelt de mest iøyenfallende artene. I dag er ingen spørsmål for enkle eller grunnleggende - dette er dagen for lavterskelbotanisering.

 

Oppmøte blir på parkeringsplassen ved Dragvoll idrettshall. Anders vil ha på seg en gul refleksvest. Vi starter kl 18 og holder på ca 1.5 time. Spørmål om arrangementet kan stilles på facebooksiden.

 

For spørmål ring Anders på 98 86 27 90

 

 

Vårsopptur til Stavsengan

3 juni

Turen arrangerers i sammarbeid med Trondheim sopp- og nyttevekstforening. Teksten under er klippet fra deres facebook-arrangement:

 

3. juni arrangerer vi vårsopptur på Stavsengan i Melhus. Oppmøte kl. 14.00, varighet ca. 3-4 timer. Det er begrenset med parkeringsplass ved gården, så oppmøtested er Melhustorget kl. 14.00. Vi vil der avtale samkjøring bort til gården. Ta med matpakke og termos, vi tar felles matpause i det fri.

 

Det vil bli en kombinert artsregistreringstur og åpen sopptur i en spennende flommarkskog. Turen er gratis og passer både for de som ønsker å lete etter matsopp og spiselige vekster, og for de som ønsker å være med på å registrere mangfoldet av sopp i en spennende naturtype samtidig som man lærer nye arter. Turlederne vil ta med eksemplarer av forskjellige arter som vokser om våren for demonstrasjon til de som ønsker å lære, og vi regner med det også kan være gode muligheter for å finne både morkler og vårfagerhatt på turen, samt strutseving og andre spiselige grønne vekster. Turlederne Jim-Andre Stene og Einar Værnes har kompetanse på både sopp og karplanter.

 

Det må forventes litt ulendt terreng og litt klyving i kratt og skrenter. Vi oppfordrer personer med interesse og kunnskap på fugler, lav, moser osv til å delta for å få et godt totalbilde over det biologiske mangfoldet.

 

Spørsmål? Ta kontakt med Jim-Andre Stene - jim@tsnf.no - 922 55 213

 

 

Villblomstenes dag

17 juni

mer informasjon kommer

 

 

Botanisk vandring på Sølende

2 juli

Åpen dag med omvisning i Sølende naturreservat på Brekken i Røros. På Sølende er det store og vakre rikmyrer dekket med ulike orkidéer som brudespore, lapp- og engmarihand. Innad i reservatet drives det aktivt skjøtsel for å hindre gjengroing av disse artsrike slåttemyrene. Omvisningen blir ledet av botnikkere fra NTNU Vitenskapsmuseet i tillegg til representanter fra Røros kommune og Statens naturoppsyn. Blant annet vil skjøtselmetodene bli demonstrert. Fremmøte kl 12:00 på parkeringplassen ved Sølende naturreservat. Skiltet avkjørsel ved brua over Glåma, ca- 3 km nord for Brekken sentrum. Fra Trondheim må man beregne minst to og en halv times kjøring. Husk penger til bomveg.

 

 

 

Kulturmarkene på Lian

7 juli, Lian

Bli med botaniker Dag-Inge Øyen på vandring i kulturmarkene på Lian. Siden 2001 har Dag-Inge sammen med kolleger, bistått Trondheim kommune med forvaltning av gamle kulturmarker og bl.a. utarbeidet skjøtselsplan for Lian. Bruk denne anledningen til en tur på de artsrike Lianengene sammen med Dag-Inge, som kjenner plantelivet her spesielt godt!

Oppmøte på Lian trikkestasjon kl 11:10. Vi holder på et par timer, og avslutter med kafferast (medbragt) for de som har lyst til det.

 

Det går trikk fra St. Olavs gate kl. 10:45, og det er også mulighet for parkering.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Følg arrangementet på facebook.

 

 

 

Botanikk for nybegynnere (Lian)

23 august, Lian

Nok en gang arrangerer Norsk Botanisk Forening plantevandring for de som ønsker å lære mer om de aller vanligste plantene i naturen. Bli med botaniker Ingerid Angell-Petersen på på en uformell og avslappet tur i Lianområdet.

 

Oppmøte på Lian stasjon kl. 18:10. Vi holder på ca 1 1/2 time, og ta gjerne med ettermiddagskaffen!

 

Ingerid vil ha på seg en gul refleksvest. Det går trikk fra St. Olavs gate kl 17.45, og det er også mulighet for parkering.

 

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Følg arrangementet på facebook.

 

 

 

 

Lokalfloraprosjektet: Karplanteregistreringer i Verdal

24-26 august, Verdal

Vi fortsetter kartleggingen i Skardfjellet og omegn, Finnvolastua er leid helga 24.-26. august. Planen med helgen er systematisk kartlegging av mindre kjente områder mot svenskegrensen, opp mot og like over tregrensen. Opplegget passer for lærevillige nybegynnere så vel som rutinerte botaikkere.

 

Opplegget blir som i 2017. Spørsmål om turen og påmelding sendes til ekskursjon@nbf-tla.org, helst innen 1. juli (men de 10 sengeplassene tildeles etter påmeldingsdato).

 

 

Rapport fra kartleggingen 2017 finnes her (pdf):

 

 

Torvmosetur til Samsjøen

August/September (mer informasjon kommer etter hvert)

Midtre Gaulda og Meldal kommune

 

Torvmosetur med den erfarne botanikerern og torvmoseekspert nummer 1- Kjell Ivar Flatberg.

Bålkos og godt selskap under lokalflorakartlegging i Verdal 2017