Arrangement

Arrangement

Neste medlemsmøte:

Restaurering av en slåtteegn - erfaringer, oppdagelser og opplevelser

med Jurgen Wegter 1.10.18 kl 19:00

 

Jurgen Wegter er utdannet agronom, gartner, arkeolog og bygningsverningeniør. Han restaurerer og skjøtter både slåtteeng og naturbeitemark på gården Fagerli i Vanvikan. I 2017 ga han ut barneboken SOS Blomstereng og arbeider med ulike formidlings-og forskningsprosjekter som omhandler naturverdiene. I dette foredraget vil han fortelle oss om sine erfaringer med restaurering av slåtteeng.

Kommende

Turer

18 SEP 2018

Folkeforskning

NINA

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) skal gjennomføre et pilotprosjekt for å teste muligheten for å bruke folkeforskning (‘citizen science’) i arbeidet med å kartlegge fremmede karplanter i norsk natur. Dagens området blir Byåsen/Munkvoll . Vi møtes kl. 17:00 ved Rognheim stasjon.

 

Les mere...

21-23 SEP 2018

Pøbelgrandugnad på Stokkøya

 

Vi inviterer til sitkagrandugnad på Stokkøya. Gjennom hele helgen frister fantastiske Stokkøya Sjøsenter med nydelig mat og gratis overnatting for 25 personer. Dette blir en sosial, lærerik og aktiv helg, der du ikke ikke trenger å tenke på stort annet enn å ha det gøy og fjerne så mange pøbler som mulig. Påmelding skjer etter førstemann-til-mølla-prinsippet, via skjemaet her.

Det blir felles transport fra Trondheim Sentralstasjon fredag 21. september klokka 15:50 (oppmøte 15:30), og hjemreise fra Stokkøya søndag klokka 14:00. Vi er framme i Trondheim ca. klokka 17:00 på søndag.

 

Les mere...

Tidligere

Arrangement

15 SEP 2018

Beitemarksopp på Lian

Thyra Solem og Marhe Gjestland

Det ble en interessant og trivelig tur i surt vær for de 5 deltagerne som hadde møtt opp, i tillegg til Thyra Solem og Marthe Gjestland som ledet turen.

 

Se funnliste her.

5 SEP 2018

Folkeforskning

NINA

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) skal gjennomføre et pilotprosjekt for å teste muligheten for å bruke folkeforskning (‘citizen science’) i arbeidet med å kartlegge fremmede karplanter i norsk natur. Dagens området blir Havna. Vi møtes kl. 17:00 ved SiT Portalen Treningssenter.

 

Les mer...

2 SEP 2018

Høstdag ved Haukvatnet

Friluftslivets uke

I forbindelse med markeringen av Friluftslivets uke deltar Botanisk Forening med aktiviteter på Høstdagen ved Haukvatnet sammen med andre lag og foreninger, kl. 12:00-15:00. Arrangementet er rettet mot store og små, og er dessuten spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede.

 

Les mer...

29 AUG 2018

Folkeforskning

NINA

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) skal gjennomføre et pilotprosjekt for å teste muligheten for å bruke folkeforskning (‘citizen science’) i arbeidet med å kartlegge fremmede karplanter i norsk natur. Dagens området blir NTNU Gløshaugen. Vi møtes kl. 17:00 i høyskoleparken ved Studentersamfundet.

 

Les mer...

 

7 JULI 2018

Kulturmarkene på Lian

Dag-Inge Øien

Bli med botaniker Dag-Inge Øien på vandring i kulturmarkene på Lian. Siden 2001 har Dag-Inge sammen med kolleger, bistått Trondheim kommune med forvaltning av gamle kulturmarker og bl.a. utarbeidet skjøtselsplan for Lian. Bruk denne anledningen til en tur på de artsrike Lianengene sammen med Dag-Inge, som kjenner plantelivet her spesielt godt! Oppmøte på Lian trikkestasjon kl 11:10. Vi holder på et par timer, og avslutter med kafferast (medbragt) for de som har lyst til det.

 

24 AUG 2018

Karplanteregistrering i Verdal

Lokalfloraprosjektet

Vi fortsetter kartleggingen i Skardfjellet og omegn, Finnvolastua er leid helga 24.-26. august. Planen med helgen er systematisk kartlegging av mindre kjente områder mot svenskegrensen, opp mot og like over tregrensen. Opplegget passer for lærevillige nybegynnere så vel som rutinerte botaikkere.

 

23 AUG 2018

Botanikk for nybegynnere

Ingerid Angell-Petersen

Nok en gang arrangerer vi plantevandring for de som ønsker å lære mer om de aller vanligste plantene i naturen. Bli med botaniker Ingerid Angell-Petersen på på en uformell og avslappet tur i Lianområdet. Oppmøte på Lian stasjon kl. 18:10. Vi holder på ca 1 1/2 time, og ta gjerne med ettermiddagskaffen!

 

Kontakt

 

E-post: post@nbf-tla.org

Tlf: 97130336 (leder)

 

Postadresse

 

Norsk Botanisk Forening - Trøndelagsavdelinga

c/o NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for naturhistorie,

7491 Trondheim

© NBF-TLA, 2010-2018