Arrangement

Arrangement

Neste medlemsmøte:

Årsmøte og foredrag om hitch-hiker-prosjektet 

med Anders Often 4.3.19 kl 19:00

 

Anders Often har lang erfaring med botanikk og fremmede arter gjennom sitt virke som forsker ved Norsk institutt for naturforskning (Oslo). Han har et stort engasjement for planter, og er en dykrig botaniker som ofte leder NBF Østlandsavdelingens tirsdagsturer. I kveldens foredrag vil han snakke om hitch-hiker prosjektet og hvilke underlige arter som dukker opp når man dyrker frem frø som kommer som blindpassasjer med inporterte planter.

Kommende

Turer

JUN 2019

Miljøverndagen

Iladalen

Verdens miljøverndag ble etablert av FN i 1972, og har blitt markert årlig siden den gang. Botanisk forening stiller for anledningen med aktiviteter for de yngste sammen med andre lag og foreninger. Sted, tidspunkt og årets hovedtema blir annon-sert på hjemmesiden våres.

 

Les mere...

9-11 AUG 2019

Florakartleggingsprosjektet

 

16 JUN 2019

Villblomstenes dag

 

Blomstervandringer arrangeres over hele landet denne dagen. Alle turene varer et par timer, og går i et moderat tempo. Oversikt over alle turene i Midt-Norge blir annonsert på vår hjemmeside.

 

Les mere...

JUL 2019

Botanisk vandring på Sølendet

Asbjørn Moen, Røros kommune, og Statens naturoppsyn

Åpen dag med omvisning i Sølendet natur-reservat på Brekken i Røros. På Sølendet er det store og vakre rikmyrer dekket med ulike orkideer som brudespore, lapp- og engmarihand. Innad i reservatet drives det aktivt med skjøtsel for å hindre gjengroing av disse artsrike slåttemyrene. Omvisning-en blir ledet av botanikere fra NTNU Vi-tenskapsmuseet i tillegg til representanter fra Røros kommune og Statens naturopp-syn. Blant annet vil skjøtselsmetodene blir demonstrert. Fremmøte kl 12:00 på parke-ringsplassen ved Sølendet naturreservat. Skiltet avkjørsel ved brua over Glåma, ca. 3 km nord for Brekken sentrum. Fra Trond-heim må man beregne minst to og en halv times kjøring. Husk penger til bomveg. 

De siste to årene har vi konsentrert oss om Verdal kommune. Verdal har interessant botanikk og berggrunn, og store områder i indre strøk som er lite undersøkt. I 2017 og 2018 ble det registrert langt øst, i  området Skardfjellet.

Rapportnotater fra turene legges ut  på Sabimas nettsider. Registreringene legges inn i Artskart. Detaljene for årets tur (2019) er ikke klare ennå, men sett av helga hvis du har lyst til å være med på karplantekartlegging.

 

Mer info om påmelding og turdetaljer kommer senere.

Tidligere

Arrangement

18 SEP 2018

Folkeforskning

NINA

21-23 SEP 2018

Pøbelgrandugnad på Stokkøya


15 SEP 2018

Beitemarksopp på Lian

Thyra Solem og Marhe Gjestland

Det ble en interessant og trivelig tur i surt vær for de 5 deltagerne som hadde møtt opp, i tillegg til Thyra Solem og Marthe Gjestland som ledet turen.


Se funnliste her.

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) skal gjennomføre et pilotprosjekt for å teste muligheten for å bruke folkeforskning (‘citizen science’) i arbeidet med å kartlegge fremmede karplanter i norsk natur. Dagens området blir Byåsen/Munkvoll . Vi møtes kl. 17:00 ved Rognheim stasjon.


Les mere...

Vi inviterer til sitkagrandugnad på Stokkøya. Gjennom hele helgen frister fantastiske Stokkøya Sjøsenter med nydelig mat og gratis overnatting for 25 personer. Dette blir en sosial, lærerik og aktiv helg, der du ikke ikke trenger å tenke på stort annet enn å ha det gøy og fjerne så mange pøbler som mulig. Påmelding skjer etter førstemann-til-mølla-prinsippet, via skjemaet her.

Det blir felles transport fra Trondheim Sentralstasjon fredag 21. september klokka 15:50 (oppmøte 15:30), og hjemreise fra Stokkøya søndag klokka 14:00. Vi er framme i Trondheim ca. klokka 17:00 på søndag.


Les mere...

5 SEP 2018

Folkeforskning

NINA

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) skal gjennomføre et pilotprosjekt for å teste muligheten for å bruke folkeforskning (‘citizen science’) i arbeidet med å kartlegge fremmede karplanter i norsk natur. Dagens området blir Havna. Vi møtes kl. 17:00 ved SiT Portalen Treningssenter.


Les mer...

24 AUG 2018

Karplanteregistrering i Verdal

Lokalfloraprosjektet

Systematisk kartlegging i Skardfjellet og omegn helga 24.-26. Fokus på mindre kjente områder mot svenskegrensen, opp mot og like over tregrensen. 7 deltakere var med, og rapporten finner du her

 

2 SEP 2018

Høstdag ved Haukvatnet

Friluftslivets uke

I forbindelse med markeringen av Friluftslivets uke deltar Botanisk Forening med aktiviteter på Høstdagen ved Haukvatnet sammen med andre lag og foreninger, kl. 12:00-15:00. Arrangementet er rettet mot store og små, og er dessuten spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede.


Les mer...

23 AUG 2018

Botanikk for nybegynnere

Ingerid Angell-Petersen

Nok en gang arrangerer vi plantevandring for de som ønsker å lære mer om de aller vanligste plantene i naturen. Bli med botaniker Ingerid Angell-Petersen på på en uformell og avslappet tur i Lianområdet. Oppmøte på Lian stasjon kl. 18:10. Vi holder på ca 1 1/2 time, og ta gjerne med ettermiddagskaffen!


29 AUG 2018

Folkeforskning

NINA

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) skal gjennomføre et pilotprosjekt for å teste muligheten for å bruke folkeforskning (‘citizen science’) i arbeidet med å kartlegge fremmede karplanter i norsk natur. Dagens området blir NTNU Gløshaugen. Vi møtes kl. 17:00 i høyskoleparken ved Studentersamfundet.


Les mer...


7 JULI 2018

Kulturmarkene på Lian

Dag-Inge Øien

Bli med botaniker Dag-Inge Øien på vandring i kulturmarkene på Lian. Siden 2001 har Dag-Inge sammen med kolleger, bistått Trondheim kommune med forvaltning av gamle kulturmarker og bl.a. utarbeidet skjøtselsplan for Lian. Bruk denne anledningen til en tur på de artsrike Lianengene sammen med Dag-Inge, som kjenner plantelivet her spesielt godt! Oppmøte på Lian trikkestasjon kl 11:10. Vi holder på et par timer, og avslutter med kafferast (medbragt) for de som har lyst til det.


Kontakt


E-post: post@nbf-tla.org

Tlf: 97130336 (leder)


Postadresse


Norsk Botanisk Forening - Trøndelagsavdelinga

c/o NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for naturhistorie,

7491 Trondheim

© NBF-TLA, 2010-2018