Startside

Fylkesblomst for Sør-Trøndelag: reinrose Dryas octopetala

og fylkesblomst for Nord-Trøndelag: marisko Cypripedium calceolus

NBF-TLA © 2010-17

Velkommen til vevsidene for Norsk Botanisk Forening, Trøndelagsavdelinga (NBF-TLA).

Trøndelagsavdelinga er «grunnorganisasjonen» for Norsk Botanisk Forening i Midt-Norge.

Vårt formål er:

Å være bindeledd mellom personer med botaniske interesser, både amatør- og fagbotanikere.

Å verne om naturen, særlig plantelivet.

Å fremme interessen for og kjennskap til botanikk ved ekskursjoner, foredrag, utgivelse av medlemsblad og eventuelle andre publikasjoner.

Vær oppmerksom på at du finner både våre og flere andre grunnorganisasjoners aktiviteter (møter, ekskursjoner o.a.) på hovedforeningas aktivitetskalender

***************************************

Gikk du glipp av et medlemsmøte?

Da kan menyvalget "Foredrag og artspresentasjoner" være ei god erstatning

Under denne menyfanen legger vi ut lenker til foredrag som har vært holdt på møtene i foreninga, forutsatt foredragsholderens samtykke. Vanligvis er det pdf-filer laga fra foredragsholderens lysbildeserie (PowerPoint-fil e.l.). Dette betyr at foredragsholderens muntlige kommentarer og eventuelle "animasjoner" i lysbildeserien ikke blir med. Vi legger også ut tilsvarende filer fra artspresentasjoner i serien "Månedens art".

 

 

Aktuelt:

 

Neste medlemsmøte:

4. desember: Anders Lorentzen Kolstad, “Kortvokst eventyr: flora på Svalbard”

Anders er PhD stipendiat ved Vitenskapsmuseet og jobber vanligvis med beitepress på borealskog. Denne gangen har han studert det arktiske økosystemet på Svalbard, og han kommer for å vise oss bilder og fortelle om sine inntrykk og opplevelser. Etter foredraget blir det fotokonkurranse-finale!

 

Husk årets fotokonkurranse:

Send inn ditt bilde med navn på planten og fotografen til post@nbf-tla.org innen 20. november!

*****************

Årets kartleggingshelg blir fra 24. til 26. august 2018.

*****************

Ny facebookgruppe

Vi har oppretta ei ny facebookgruppe for Botanisk Forening - Trøndelagsavdelinga. Gruppa finner du her: https://www.facebook.com/groups/242612899456742/?fref=ts

******************

 

Boka om kommuneblomstene i Trøndelag kan nå kjøpes for

kr 100,-

 

Ta kontakt med

Inger Gjærevoll (igjaerevoll@hotmail.no)

eller tel. 414 70 687.

 

Ved sending i posten kommer porto i tillegg.