Hjem

Reinrose - Dryas octopetala

Foto av Arne Jakobsen

Høstens arrangement

1 OKT 2018

18 SEP 2018

STOKKØYA

 

Pøbelgrandugnad

21-23 SEP 2018

Kommuneblomstboka

I denne boka, av Inger Gjærevoll, presenteres de 48 trønderske kommuneblomstene, deres egenart, utbredelse, anvendelse, og begunnelse for valget. Boken er rik på flotte fotografier av de representative kommuneblomstene, og forteller også litt om hva som særpreger de ulike trønderske kommunene.

 

Boka om kommuneblomstene i Trøndelag kan nå kjøpes for

kr 100,-

 

Ta kontakt med Inger Gjærevoll på igjaerevoll@hotmail.no eller tlf. 414 70 687

 

Ved sending i posten kommer porto i tillegg.

 

 

Fotokonkurranse

Av årets innsendte bilder vil fem bli nominert til finalen av en jury i styret. Finalebildene blir presentert på våres åpne medlemsmøte 3. desember hvor vinneren kåres gjennom skriftlig avtemming. Alle innsendte bilder vil bli lagt ut, med kredit til fotografen, på våres hjemmeside. Innsendte bilder vil også kunne brukes fritt av foreningen gitt kreditering. Det er ingen begrensning på antall bilder per fotograf!

 

Send inn ditt bilde med navn på planten og fotografen til foto@nbf-tla.org innen 25. november!

 

Kriterier:

• Fotograf/innsender må være medlem av NBF-TLA

• Motivet må være en norsk villplante

• Bildet må være tatt i 2018

Årets vinnerbilde 2017 - fotograf Harald Vik-Mo

Norsk Botanisk Forening -

Trøndelagsvadelinga

 

Kontakt

 

E-post: post@nbf-tla.org

Tlf: 97130336 (leder)

 

© NBF-TLA, 2010-2018

Postadresse

 

Norsk Botanisk Forening - Trøndelagsavdelinga

c/o NTNU Vitenskapsmuseet, Institutt for naturhistorie,

7491 Trondheim